filter projecten per pijler:

Leren Werk en inkomen Gezondheid Woonomgeving Toon alles

Project Praktijkleren

Gepubliceerd op

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat een grote uitdaging. Praktijkleren met een praktijkverklaring biedt een…

Lees verder

De Boeg

Gepubliceerd op

De Boeg is opleidingstraject bij Noorderpoort in Veendam. Jongeren kunnen aan de slag met hun hulpvraag en tegelijkertijd een startkwalificatie…

Lees verder

Ondernemersacademie

Gepubliceerd op

De Ondernemersacademie Oost-Groningen stimuleert het ondernemerschap onder mbo studenten. De Ondernemersacademie is een samenwerkingsverband tussen de locaties Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal…

Lees verder

Stimuleren ondernemende jeugd

Gepubliceerd op

‘Stimuleren ondernemende jeugd’ is gericht op het vergroten van de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren. Maar ook…

Lees verder

Ieder kind telt mee

Gepubliceerd op

In Oost-Groningen groeien kinderen op in armoede. Kinderen kunnen daardoor niet of minder meedoen op school en de activiteiten die…

Lees verder

Door geldzorgen geraakt

Gepubliceerd op

Stijgende energieprijzen, minder boodschappen voor meer geld; steeds meer mensen ondervinden de gevolgen en krijgen geldzorgen. Centraal staat de vraag:…

Lees verder

AED’s binnen Oost-Groningen

Gepubliceerd op

Oost-Groningen is een dunbevolkt gebied, daarom dat hulpdiensten niet overal binnen enkele minuten ter plekke kunnen zijn. Met een dekkend…

Lees verder

Digitalisering MKB

Gepubliceerd op

Kleine bedrijven willen graag digitaliseren, volgens een landelijk onderzoek. Ze hebben behoefte aan kennis, ondersteuning, gekwalificeerd personeel en financiële middelen…

Lees verder

Vroege Buurtaal

Gepubliceerd op

Nederlandse én Duitse kinderen op jonge leeftijd (spelenderwijs) kennis laten maken met elkaars taal en cultuur. Want een vreemde taal…

Lees verder

2BE!

Gepubliceerd op

2BE is een sociale jongerenorganisatie die gelooft in de kracht van kwetsbaarheid, verbinding en talentontwikkeling. Talentontwikkeling in welke vorm dan…

Lees verder

Impuls Praktijkleren

Gepubliceerd op

Studenten volgen een Mbo-opleiding in één van de drie leerwegen: de beroeps opleidende leerweg (BOL), de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of…

Lees verder

Praktijkleren

Kansen voor Kinderen

Gepubliceerd op

In de Regio Deal zetten we in op het tegengaan van armoede en schulden in het gebied Oost-Groningen. In het…

Lees verder

Ondersteuningsroute PO/VO

Gepubliceerd op

De ondersteuningsroute beschrijft de stappen in en de wijze van samenwerking tussen gemeenten en onderwijs op het moment dat een…

Lees verder

Jouwbespaarcoach.com

Gepubliceerd op

De woningmarkt in Oost-Groningen is bijzonder. In onze regio is het eigenwoningbezit heel hoog en zijn de inkomens gemiddeld laag.…

Lees verder

Gebiedsgerichte aanpak

Gepubliceerd op

In de gebiedsgerichte aanpak (GGA) wordt ingezet op de integrale verbetering van een gebied. Het gaat hierbij om alle relevante…

Lees verder

Bad-Nieuweschans

Verrijkte schooldag

Gepubliceerd op

De plek van je wieg mag niet bepalend zijn voor de kansen die je in je leven krijgt. Daarom moet…

Lees verder

‘Gezonde huiskamer’

Gepubliceerd op

Het gesprek over gezondheid en de leefbaarheid van de buurt is van belang. Tussen inwoners van dorpen en wijken onderling,…

Lees verder

Makeport Mercurius

Gepubliceerd op

Het project ‘Makeport Mercurius’ heeft als doel om de voormalige Philips-fabriek in Stadskanaal om te vormen tot een bruisende hub…

Lees verder

Onderzoek wijkbedrijven

Gepubliceerd op

We onderzoeken de mogelijkheid om wijkbedrijven op te zetten en in te zetten als participatiemotor in een gebied. Wijkbedrijven zijn…

Lees verder

(Voortraject) Ervaringsdeskundige

Gepubliceerd op

Noorderpoort en de Tintengroep zijn een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan om de opleiding Ervaringsdeskundige te faciliteren. De opleiding…

Lees verder

Route Rubicon

Gepubliceerd op

Route Rubicon is een bekend initiatief in Groningen, gestart na een succesvolle pilot in september 2017. Oorspronkelijk alleen aangeboden in…

Lees verder