Projectomschrijving

In alle Oost-Groninger gemeenten wordt een wijk of dorp geselecteerd om te starten met een gebiedsgerichte aanpak (GGA). De selectie van wijken en dorpen gaat in overleg met de gemeenten en zal onder andere op basis van de regionaal afgesproken PMC-strategie (product-marktcombinatie) worden gedaan. Afhankelijk van de specifieke situatie in de wijk of het dorp bepalen we welke onderwerpen voor dat gebied relevant zijn en die specifieke aandacht verdienen in dat gebied. Dat zijn in ieder geval fysieke componenten, maar kunnen ook sociale componenten zijn. Begin 2021 verwachten wij de eerste plannen voor de GGA’s gereed te hebben en te kunnen starten met de uitvoering. In de plannen wordt omschreven welke transitie in een gebied noodzakelijk is en welke stappen de komende jaren gezet gaan worden om die transitie te maken. Hiervoor kunnen vervolgens de gerechten uit de menukaart Oost-Groningen worden ingezet.