Projectomschrijving

In de gebiedsgerichte aanpak (GGA) wordt ingezet op de integrale verbetering van een gebied. Het gaat hierbij om alle relevante zaken die het wonen en de leefbaarheid beïnvloeden zoals de kwaliteit van de woningen en directe woonomgeving, de kwaliteit van de openbare ruimte en infrastructuur, veiligheid, (welzijns)voorzieningen en sociale ondersteuning. De verbetering kan gaan over het verduurzamen van de woningvoorraad, een gezondere leefomgeving met meer groen, beter contact met elkaar, aanpakken van armoede, verbeteren verkeersveiligheid etc.

Samen met actieve partijen en bewoners in het gebied werken we samen gaan werken aan deze gebiedsgerichte aanpak en halen op wat er speelt en nodig is in het gebied. De GGA maakt onderdeel uit van de Regio Deal Oost-Groningen. De Regio Deal zet in op verbetering van de brede welvaart van Oost-Groningen en kan mogelijkheden bieden voor projecten gericht op gezondheid, werk, opleiding en een betere leefomgeving. De regiodeal wordt bekostigd door subsidie vanuit het rijk, subsidie van de provincie Groningen en een bijdrage van de gemeenten.

Er wordt met het onderstaande stappenplan gewerkt in de GGA’s:

Fase 1: analysefase
Fase 2: prioritering opgaven
Fase 3: uitvoeringsplannen maken
Fase 4: uitvoeren en monitoren

Er wordt momenteel gewerkt aan de volgende GGA’s:

  • Gemeente Veendam: Veendam Noordwest op zijn best – zit in fase 3 en 4
  • Gemeente Oldambt: Kans voor Schans – zit in fase 3
  • Gemeente Stadskanaal: Maarsveld – zit in fase 1
  • Gemeente Westerwolde: Vlagtwedde – zit in fase 1
  • Gemeente Pekela: nog niet gestart