Regio Deal Oost-Groningen

Regio Deal Oost-Groningen

Oost-Groningen is een krachtige regio met actieve en zelfstandige inwoners. Toch staat de leefbaarheid onder druk. De cijfers van de Brede Welvaart, laten zien dat Oost-Groningen een stuk lager scoort dan het Nederlands gemiddelde. Met de Regio Deal Oost-Groningen zetten wij ons samen met het Rijk in om de leefbaarheid van de regio te versterken. Door in te zetten op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

 

Meer over Regio Deal

Video

Met de Regio Deal Oost-Groningen willen we een ontwikkeling op gang brengen die blijvend impact heeft op de regio en haar inwoners. Benieuwd hoe we dat willen doen? Bekijk dan hier onze video.

 

Cijfers uit de regio

29,4% 22%

Laagopgeleiden

29,4% Oost-Groningen

22% landelijk

50% 35%

Lagere inkomensgroepen

50% Oost-Groningen

35% landelijk

79 jaar 81,5 jaar

Levensverwachting

79 jaar Oost-Groningen

81,5 jaar landelijk

-1,6% 18,3%

Waardeontwikkeling woningen

-1,6% Oost-Groningen

18,3% landelijk

Onze vier pijlers

De Regio Deal Oost-Groningen heeft als doel de brede welvaart van de regio te verhogen en zet zich daarom in op vier verschillende pijlers.

Projecten

Route Rubicon

Het onderwijsconcept Route Rubicon biedt voortijdige schoolverlaters (vsv-ers) en dreigende vsv-ers de gelegenheid om in een aangepast traject hun startkwalificatie…

Lees verder

Bekijk alle projecten