Onze vier pijlers

De Regio Deal Oost-Groningen heeft als doel de brede welvaart van de regio te verhogen en zet zich daarom in op vier verschillende pijlers

Leren Werk en inkomen Gezondheid Woonomgeving

Leren

Wij gebruiken de Regio Deal om samen met onderwijsinstellingen programma’s op te zetten. Deze geven meer inwoners gelegenheid en mogelijkheden om een bij hun omstandigheden passend certificaat te behalen of een opleiding te volgen. Bij voorkeur aansluitend op de vraag op de arbeidsmarkt. Dit vergroot hun kansen op een baan. Daarnaast streven wij ernaar om uitval in het onderwijs te voorkomen. Onze ambitie is dat Oost-Groningers zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen.

Bekijk onze projecten

Pijler Leren

Werk en inkomen

We organiseren een veerkrachtige en innovatieve regio met vitale bedrijven en een vestigingsklimaat dat bedrijven aantrekt en behoudt. Een regio met voldoende en goed opgeleide werknemers voor de sectoren in de regio. Waarbij onderwijs goed aansluit op de sectoren in de regio. Dit doen we door de regionale economie en werkgelegenheid te ondersteunen en de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast gaan we hard aan de slag met het verkleinen van de intergenerationele armoede en schuldenproblematiek. Wie schulden heeft is namelijk vaak niet in staat om ook bezig te zijn met een opleiding of een gezonde leefstijl. Het aanpakken en voorkomen van schulden is daarom nodig om ook op andere pijlers vooruitgang te boeken.

Bekijk onze projecten

Pijler Werk en inkomen

Gezondheid

De gezondheid van de inwoners verbetert door hen te stimuleren en ondersteunen in het aannemen van een gezonde leefstijl. We vergroten daarmee hun mogelijkheden voor sociale en hun economische deelname aan de samenleving. Daarnaast organiseren we de zorg dichtbij huis en brengen we de formele en informele zorg samen. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de veranderende bevolkingssamenstelling.

Bekijk onze projecten

Pijler Gezondheid

Woonomgeving

We werken aan een kwalitatieve, betaalbare en toekomstbestendige woningvoorraad die is afgestemd op de veranderende bevolkingssamenstelling. Daarnaast zorgen we voor een aantrekkelijke en duurzame woonomgeving en aantrekkelijke stads- en dorpscentra. Dit gaan we doen door dorpen en wijken gebiedsgericht te verbeteren met oog op de toekomst, huiseigenaren te stimuleren en ondersteunen bij de energietransitie en investeren we in de ruimtelijke kwaliteit van de dorps- en stadscentra.

Bekijk onze projecten

Pijler Wonen en woonomgeving