Privacy verklaring

Wie zijn we?

Regiodealoostgroningen.nl is een site van de Regio Deal Oost-Groningen en wordt beheerd door het programmabureau Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen. Het programmabureau Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP) is een samenwerkingsverband tussen provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen,  gemeente Oldambt, gemeente Pekela, gemeente Stadskanaal, gemeente Veendam, gemeente Westerwolde, woningcorporaties en zorgpartijen. Met regionale afspraken over de woningmarkt en een uitvoeringsprogramma (de menukaart) werkt het RWLP aan de doelstelling: een mooie woon- en leefomgeving voor alle Oost-Groningers.

Persoonlijke gegevens

Het programmabureau RWLP hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom willen wij uw privacy bij het gebruik van deze website en diensten zo goed mogelijk beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Regiodealoostgroningen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en Achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Regiodealoostgroningen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor de periode die nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens, omdat wij graag uw vraag beantwoorden.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Deze gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief. Voor het vesturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het mailprogramma MailChimp.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zowel analytische (Google Analytics) als functionele cookies om er voor te zorgen dat de website goed functioneert. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waarmee u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website worden teruggestuurd als u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Verwerking van gegevens

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring is beschreven. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe lang we uw data bewaren 

Regiodealoostgroningen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens (naam en email-adres) totdat u zich  weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Wanneer u contact opneemt via het contactformulier bewaren we uw gegevens (naam, email-adres en bericht) totdat het bericht wordt verwijderd.

Websites van derden

Op deze website vindt u hyperlinks naar externe websites die niet horen bij het domein regiodealoostgroningen.nl. Het programmabureau RWLP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dit is mogelijk na een verzoek per e-mail regiodealoostgroningen@rwlp.nl.  U heeft tevens het recht om te verzoeken de gegevens te laten aanpassen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

U heeft het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het RWLP behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over de waarborging van uw privacy? Dan kunt u bij het projectteam terecht via regiodealoostgroningen@rwlp.nl.