Wonen en Woonomgeving Verduurzaming

Waarom een Regio Deal?

De Brede Welvaartsindicator 2019 laat zien dat de regio op veel indicatoren onderaan de lijst staat. Vooral onderwijs, inkomen en gezondheid kunnen en moeten beter. Daarnaast staat het woonklimaat flink onder druk. Dit komt onder andere door de demografische veranderingen en het ontbreken van investeringskracht in de woningvoorraad. De Regio Deal vormt een mooie kans om deze opgaven binnen de pijlers (leren, werken en inkomen en wonen en woonomgeving) integraal en regionaal aan te pakken.

Meerjarige samenwerking

De Regio Deal Oost-Groningen is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie Groningen en de 6 Oost-Groninger gemeenten: Midden-Groningen (vml. Menterwolde), Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Samen investeren wij 30 miljoen euro in de regio over een periode van 5 jaar (van 2020 tot en met 2024). Het sluit aan op bestaande initiatieven met een regionaal karakter.

Stadskanaal

Wat willen we bereiken?

Met de Regio Deal willen we een ontwikkeling op gang brengen die blijvend impact heeft op de regio en haar inwoners. We helpen Oost-Groningers een hoger opleidingsniveau te bereiken en passende werkgelegenheid naar het gebied te brengen. Dat zorgt voor:

  • Betere kansen op de arbeidsmarkt
  • Meer ruimte en vaardigheid om te werken aan een betere gezondheid
  • Een beter woon- en leefklimaat

De Deal is een beginpunt van een ontwikkeling op lange termijn: weg van de negatieve spiraal en op naar een leefbare, veerkrachtige en toekomstkrachtige regio. Nieuwsgierig naar wat we allemaal gaan doen? Lees dan de Regio Deal.

PDF – Regio Deal Oost-Groningen

Regio Deals 3e tranche

Een initiatief van de rijksoverheid

De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland versterken door samen regionale opgaven aan te pakken. Het gaat om uiteenlopende opgaven, zoals het verzilveren van de groeipotenties van regio’s, het aanpakken van sociaal-economische achterstanden of het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Dit kan met onder meer betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners worden aangepakt. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals. De looptijd van een Regio Deal is vier jaar. Wil je meer weten over de Regio Deals tussen de rijksoverheid in Nederland?

Regio Deals rijksoverheid