Projectomschrijving

Innovatiewerkplaats Eems Dollard Regio in Transitie (IWP EDRiT) richt zich op transitievraagstukken in de Nederlands-Duitse Eems Dollard regio. Het project bevordert nauwe samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en inwoners om veranderingen op het gebied van bevolking, grondstoffen en energiebronnen aan te pakken.

IWP EDRiT werkt aan het vergroten van bewustwording en het behouden van vakkrachten in de regio. Het faciliteert ontmoetingen tussen studenten en potentiële werkgevers om de “brain drain” tegen te gaan. Daarnaast fungeert IWP EDRiT als een kennistransferpunt tussen kennis- en onderwijsinstellingen en de regio, waarbij kennis op het gebied van transitievraagstukken toegankelijk wordt gemaakt voor de regio.

Het doel: 
Het project heeft als doel de verbinding met de regio te versterken en activiteiten beter af te stemmen op de behoeften en wensen van de regio. Dit omvat onder andere kennisactiviteiten, kennistransfer, onderzoek en bijeenkomsten tussen werkgevers, studenten en onderzoekers om de regionale arbeidsmarkt te verbeteren. Een specifieke activiteit van IWP EDRiT is het programma CV Boost 2.0, dat concrete kansen biedt aan studenten en werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt. Door middel van workshops, trainingen en microstages worden praktische ervaring en vaardigheden ontwikkeld, zoals cultuurverschillen, werken over de grens, carrièreplanning, CV-schrijven en sollicitatiegesprekken. Het doel is om deelnemers de benodigde tools te geven om succesvol de arbeidsmarkt in de Eems Dollard Regio te betreden.

Projectdetails

Pijlers
Werk en inkomen
Actielijn
We stimuleren de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt
Contactpersoon

Charlotte Hidding
E:
c.e.m.hidding@pl.hanze.nl