Projectomschrijving

In Oost-Groningen groeien kinderen op in armoede. Kinderen kunnen daardoor niet of minder meedoen op school en de activiteiten die (daarbuiten) georganiseerd worden. Hierdoor lopen ze een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen, zowel fysiek, emotioneel, cognitief als sociaal. Daarom is het project ‘Ieder kind telt mee’ Oost-Groningen ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het verzachten van de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

In samenwerking met 7 scholenkoepelorganisaties, 6 gemeenten, 30 basisscholen en tientallen lokale organisaties willen we er voor zorgen dat ieder kind mee kan doen. Dat doen we in de eerste plaats door de bewustwording te vergroten, kennis te laten toenemen en het bieden van structurele ondersteuning aan ouders en leerlingen in de vorm van een functionaris. Deze functionaris zal in nauw overleg met scholen en gemeenten op een aantal basisscholen aan het werk gaan. Het project wordt van meet af aan gemonitord door Alexander Impact en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen zal de projectgroep bijstaan met kennis en advies.

Het doel:
Het project ‘Ieder kind telt mee’ heeft als doel om binnen een periode van 3 jaar op 30 basisscholen in Oost-Groningen de kennis en bewustwording omtrent de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting te vergroten. Daarnaast streeft het project naar het bieden van structurele ondersteuning om kansengelijkheid te bevorderen, zodat elk kind volwaardig kan deelnemen en het risico op ontwikkelingsproblemen vermindert.

Projectdetails

Pijlers
Werk en inkomen
Actielijn
Verkleinen van armoede en schuldenproblematiek
Contactpersoon

Marleen Oostland
E:
marleen@solidairgroningendrenthe.nl
T: 06 50584729

Website
solidairgroningendrenthe.nl/projecten/huidige-projecten/ieder-kind-telt-mee-oost-groningen/