Projectomschrijving

In de regio is er geen geschikt onderwijs en ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen. Sommigen volgen aangepast onderwijs, maar dit sluit niet altijd goed aan bij hun thuisomgeving en ze kunnen problemen ondervinden op school. Anderen zijn al uitgevallen in regulier onderwijs en zitten thuis of gaan naar dagbesteding. Sommigen met bijkomende problemen zoals ASS stromen door naar speciaal onderwijs. In Oost Groningen ontbreekt passend aanbod voor deze groep. We streven naar verandering via de Regiodeal.

De schoolbesturen van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs willen graag werken aan een geïntegreerd ondersteuningsaanbod, juist voor deze groep leerlingen. De huidige werkwijze werkt onvoldoende. Nu krijgen deze hoogbegaafde jongeren met aanvullende problematiek, aparte ondersteuning van jeugdzorg thuis, welke onvoldoende aansluit bij het onderwijs. Dit omdat er onvoldoende en vaak geen samenwerking is met de begeleiding thuis. Hierdoor vallen deze jongeren vaak alsnog uit het onderwijs. Door een geïntegreerd ondersteuningsaanbod in te richten verwachten we hier winst te behalen. Zodat het uiteindelijk leidt tot minder uitvallers op school en minder jeugdzorg thuis.

Het doel:
Ook deze groep jongeren kunnen, met een extra ondersteuning op school, op school blijven. Meedoen met andere jongeren, zich ontwikkelen en hun diploma halen. Door de kennis van de jeugdzorg onder schooltijd en met de scholen te delen, versterken we ook het onderwijs. Docenten en leraren krijgen meer kennis over deze problematiek en hoe om te gaan met deze leerlingen. We versterken het professioneel handelen van de docenten en leraren. Ook de doorlopende leerlijn wordt hiermee versterkt juist op die momenten dat de leerlingen de overstap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs werken hierin samen en versterken het onderwijsaanbod.

 

Projectdetails

Pijlers
Leren
Actielijn
Verbeteren opleidingsniveau
Contactpersoon

Marja Hovenkamp
Marja@hovenkamp@veendam.nl

Website
www.ubboemmius.nl/vestigingen/stadskanaal-stationslaan/onderwijsaanbod/metis/ & https://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/een-nieuw-lid-stelt-zich-voor-het-dollard-college/
Betrokken organisaties
Ubbo Emmius, Dollard College, Winkler Prins, Aletta Jacobs College en Horizon begeleiding