Projectomschrijving

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe inburgeringswet. Gemeenten hebben nu weer de controle over inburgeringstrajecten voor statushouders in hun gemeente. Het doel is om hen beter te begeleiden en te volgen tijdens het inburgeringsproces.

De groep statushouders die vóór 1 januari van dit jaar hun status hebben gekregen, vallen nog onder de oude wet en hebben extra aandacht nodig voor hun integratie. ‘Inburgeraars tussen wal en schip’ richt zich op deze groep, ook wel de ‘Ondertussengroep’ genoemd, die onder de Participatiewet valt en bekend is bij de gemeente.

Het doel:
Het doel van het project is om de integratie van de Ondertussengroep in Oost-Groningen te versnellen, zodat ze snel en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We streven ernaar dat ze toetreden tot de arbeidsmarkt of, indien dat niet mogelijk is, vrijwilligerswerk doen. Zonder de juiste aanpak gaat er veel potentieel verloren en zullen ze waarschijnlijk langer afhankelijk zijn van de Participatiewet en minder goed integreren.

Projectdetails

Pijlers
Werk en inkomen
Actielijn
Vergroten doorstroom naar reguliere arbeidsmarkt
Contactpersoon

Afsaneh Moghadam
M: a.moghadam@rwlp.nl

Website
regiodealoostgroningen.nl
Betrokken organisaties
Gemeente Stadskanaal, gemeente Veendam, gemeente Oldambt, gemeente Westerwolde, gemeente Pekela.