Projectomschrijving

2BE is een sociale jongerenorganisatie die gelooft in de kracht van kwetsbaarheid, verbinding en talentontwikkeling. Talentontwikkeling in welke vorm dan ook, (sport, theater, cultuur, actieve mindset workshops) helpt jongeren te leren zien waar zij goed in zijn, waardoor zij de juiste vervolgstappen kunnen zetten naar een mooie toekomst. Ook draagt dit bij aan een betere fysieke gezondheid en het zorgt er ook voor dat jongeren elkaar ontmoeten.

Wie mee doet aan 2BE leert doelen te stellen en deze te bereiken en leert te incasseren wanneer dit niet lukt. 2BE biedt verschillende programma’s aan voor jongeren die uitgevallen zijn, dreigen uit te vallen of al langere tijd thuis zitten. 2BE helpt jongeren met de kracht van sport, talentontwikkeling en positieve ervaringen. Maar vooral door te luisteren naar jongeren en hierdoor te horen waar hun behoeften liggen en wat ze willen. Zij kunnen dat snel en goed organiseren. Door een leuk programma en het geven van positieve ervaringen. Daarnaast leren ze opnieuw sociale vaardigheden en krijgen ze een basis voor de toekomst. Van daaruit gaat 2BE met hen na waar ze verder tegenaan lopen, waar ze behoefte aan hebben en waar ze voor willen gaan om iets van hun leven te gaan maken. 2BE zorgt voor opleiding, stage- en leerwerkplekken.

Het doel:
Het doel van 2BE is om jongeren te ondersteunen en begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling door middel van talentontwikkeling, sport en positieve ervaringen. De organisatie gelooft in de kracht van kwetsbaarheid, verbinding en talentontwikkeling. Daarnaast streeft 2BE ernaar om jongeren te helpen met het vinden van opleidingen, stageplaatsen en leerwerkplekken, zodat ze een betekenisvolle toekomst kunnen opbouwen.

Projectdetails

Pijlers
Leren Werk en inkomen
Actielijn
Verhogen participatie in het onderwijs/Verbeteren van het opleidingsniveau
Contactpersoon

Leonie ten Velde, Projectleider 2BE Oost Groningen
E: Leonie@2be.nl

 

Website
sport4connect.nl/2be/