Projectomschrijving

Studenten volgen een Mbo-opleiding in één van de drie leerwegen: de beroeps opleidende leerweg (BOL), de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of de derde leerweg. Deze derde leerweg biedt studenten de mogelijkheid om met een flexibel opleidingsaanbod in te spelen op de scholingsbehoeften. Dit kan via een MBO-certificaat en/of via een Praktijkverklaring. De praktijkverklaring biedt mogelijkheden om de in de praktijk geleerde werkzaamheden inzichtelijk te maken. Doordat de praktijkverklaring in mbo-taal is opgesteld wordt deze herkend door zowel bedrijven, brancheorganisaties en mbo-instellingen en biedt deze meerwaarde op de arbeidsmarkt.

In de regio Oost-Groningen willen we een impuls geven aan het Praktijkleren voor die groep jongeren, werkenden en werkzoekenden, voor wie een MBO-diploma of MBO-certificaat (nog) niet haalbaar is.

Een impuls geven aan Praktijkleren richt zich op 2 delen. Het eerste deel gaat om het in beeld brengen van alle betrokken partijen, de doelgroepen, de huidige subsidiemogelijkheden voor Praktijkleren en bekendheid geven aan Praktijkleren. Het tweede deel gaat om het inrichten en stroomlijnen van het proces vanuit de verschillende startpunten. Gaat het bijvoorbeeld om een VSV-er, werkende zonder startkwalificatie of om iemand die in een re-integratie traject start. Daarbij hoort ook het afstemmen wie wat doet in het proces, het ontlasten van partijen en het wegnemen van belemmeringen.