Projectomschrijving

We willen bereiken dat de mbo-jongeren na hun studie een sluitende vervolgstap gaan maken. Voor de ene jongere zal deze vervolgstap een andere opleiding zijn, voor de andere een plek op de arbeidsmarkt. Met deze pilot willen we onderzoeken hoe deze aansluiting nog beter kan. Dit zodat geen jongere na zijn mbo-opleiding thuis komt te zitten. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt zijn daarbij cruciaal en tegelijk ook ingewikkeld.

Een duurzame baan of een vervolgopleiding
MBO schoolverlaters hebben perspectief op duurzame uitstroom zodat ze perspectief hebben op een zelfstandig bestaan. We ontwikkelen een aanpak om te zorgen dat MBO studenten aansluitend op hun opleiding een duurzame baan hebben of een vervolgopleiding doen. De ontwikkeling op dit moment laat zien dat we een tweetal projecten gaan opzetten. De ene gaat over het stimuleren van het doorleren (vervolgopleiding) de tweede is er op gericht om het thuiszitten te voorkomen.