Projectomschrijving

Oost-Groningen is een dunbevolkt gebied, daarom dat hulpdiensten niet overal binnen enkele minuten ter plekke kunnen zijn. Met een dekkend AED-netwerk nemen de overlevingskansen na een hartaanval aanzienlijk toe. Met het project ‘AED’s binnen Oost-Groningen’ beschikken de inwoners van de Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt en Midden-Groningen vanaf 2024 over een dekkend AED-netwerk, en is 2% van de inwoners opgeleid tot burgerhulpverlener en in staat om onder meer een AED te kunnen bedienen.

Georganiseerde burenhulp ‘Stan’ committeert zich tot 2024 aan het project in elke gemeente binnen de Regio Deal Oost-Groningen. Daarmee is de continuïteit gewaarborgd en is het AED-netwerk duurzaam verankerd in de samenleving en in de zorgketen. Stan heeft de volgende werkwijze: ze maken een analyse per gemeente van de huidige spreiding van geregistreerde burgerhulpverleners, de locaties van beschikbare AED’s die 24/7 toegankelijk zijn, de locaties waar nog 24/7 AED’s nodig zijn, en het vereiste aantal burgerhulpverleners voor optimale dekking en spreiding. Vervolgens worden concrete afspraken gemaakt met projectteams, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en burgerinitiatieven, die zelfstandig opereren onder coördinatie van Stan. De uitvoering van het project wordt op het niveau van de Regio deal Oost-Groningen getoetst en gecoördineerd door een afvaardiging van het ambtelijk overleg van de Pijler Gezondheid.

Het doel:
Het project heeft als uiteindelijke doel om een overlevingskans na een hartstilstand te verhogen naar 40% en het aantal opgeleide en geregistreerde hulpverleners te verhogen naar 2% van het inwonersaantal, wat overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Daarnaast streven we naar een dekkend netwerk van AED’s in alle gemeenten, voldoende burgerhulpverleners, inzicht in het aantal burgerhulpverleners, innovaties in de communicatie tussen meldkamer en burgerhulpverlening, en ondersteuning en nazorg voor burgerhulpverleners.

Projectdetails

Pijlers
Gezondheid
Actielijn
Organiseren bereikbare en toegankelijke zorg
Contactpersoon

Hieke Ferwerda
E: h.ferwerda@provinciegroningen.nl

Website
wittekruis.nl/stan-burgerhulpverlening/
Betrokken organisaties
Cardiologie Treant en OZG, Menzis, Regionale Ambulance Voorziening (RAV), Stan/ HartslagNu, Hartveilig Groningen, RAV (ambulance), de Rijksuniversiteit Groningen, Burgerhart, Menzis, deelnmende gemeentes.