Projectomschrijving

Het AED-project van de Regio Deal Oost-Groningen heeft onlangs haar kick-off beleefd! De ambtenaren van de zes gemeenten en Stan, die de uitvoering per gemeente voor haar rekening neemt, hebben de eerste concrete afspraken over de uitvoering van het project gemaakt.

Oost-Groningen is een dunbevolkt gebied, daarom dat hulpdiensten niet overal binnen enkele minuten ter plekke kunnen zijn. Met het AED-project van de Regio Deal Oost-Groningen beschikken de inwoners van de Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt en Midden-Groningen vanaf 2024 over een dekkend AED-netwerk, en is 2% van de inwoners opgeleid tot burgerhulpverlener en in staat om onder meer een AED te kunnen bedienen. Met een dekkend AED-netwerk nemen de overlevingskansen na een hartaanval aanzienlijk toe.

Budget en Stan:
Met het project is €  300.000,- gemoeid. Een goede investering in bereikbare zorg voor de inwoners van Oost-Groningen. Stan committeert zich tot 2024 aan het project in elke gemeente binnen de Regio Deal Oost-Groningen. Daarmee is de continuïteit gewaarborgd en is het AED netwerk  duurzaam verankerd in de samenleving en in de zorgketen.

Stan heeft al een flinke reputatie binnen gemeenten als het om de implementatie van AED netwerken gaat.

Hun werkwijze is als volgt:
Per gemeente wordt een analyse gemaakt van de volgende elementen:

  • De huidige spreiding van de geregistreerde burgerhulpverleners;
  • De huidige locaties van AED’s die 24/7 beschikbaar zijn;
  • De locaties waar nog 24/7 AED’s benodigd zijn, en;
  • Het vereiste aantal burgerhulpverleners in verhouding tot de optimaalste dekking en spreiding.

Projectteams
Op basis van de huidige stand van zaken worden concrete afspraken met projectteams, bestaande  uit vertegenwoordigers van de gemeente en van burgerinitiatieven. De projectteams opereren zelfstandig, onder coördinatie van Stan.

Op het niveau van de Regio deal Oost-Groningen wordt de uitvoering inhoudelijk, procesmatig en financieel getoetst door (een afvaardiging) van het ambtelijk overleg van de Pijler Gezondheid, en is de Regio deal vanuit haar coördinerende en monitorende rol betrokken.