Projectomschrijving

‘Stimuleren ondernemende jeugd’ is gericht op het vergroten van de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren. Maar ook op het verbeteren van de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Zonder startkwalificatie zijn jongeren aangewezen op flexwerk of een bijstandsuitkering, wat leidt tot kwetsbaarheid, (maatschappelijke) overlast, psychische problemen, verslaving en schulden. De Covid-19-pandemie heeft deze situatie verergerd, vooral voor kansarme jongeren in Oost-Groningen.

‘Stimuleren ondernemende jeugd’ helpt jongeren tussen 16 en 27 jaar zonder startkwalificatie, parttime banen zonder perspectief of vroegtijdige schoolverlaters. Financiële steun, trajecten en intensieve begeleiding worden geboden om drempels voor groei naar vaste banen of opleidingen te overwinnen. Daarnaast vergoedt het project deelname aan maatwerktrajecten, zoals training, mentale coaching, sport, lifestyle, theater en voedingsadviezen.

Het doel:
Het uiteindelijke doel is om jongeren sterker te maken, duurzame groei te bevorderen en samen het juiste pad te vinden voor hun ontwikkeling. Door praktische hulp en maatwerktrajecten wil men jongeren de middelen geven om hun talenten te ontwikkelen en succesvol te worden. Op deze manier wordt gestreefd naar een duurzame groei voor zowel de jongeren als de regio als geheel.

Projectdetails

Pijlers
Werk en inkomen
Actielijn
Versterken regionale economie & werkgelegenheid
Contactpersoon

Afsaneh Moghadam
E: a.moghadam@rwlp.nl

Betrokken organisaties
Begeleiders en Jobcoaches van de deelnemende gemeenten aan de RegioDeal, Wedeka