Projectomschrijving

Noorderpoort en de Tintengroep zijn een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan om de opleiding Ervaringsdeskundige te faciliteren. De opleiding duurt in totaal 2 jaar. In beide leerjaren is aandacht voor de eigen levensgeschiedenis en ontwrichtende ervaringen. Studenten leren hun ervaringskennis op een professionele manier in te zetten.

Doordat we al een aantal jaren ervaring hebben met de opleiding Ervaringsdeskundige, weten we dat voor sommige studenten een voortraject nodig is. Voor deze groep studenten is het noodzakelijk om randzaken en ervaringen uit het verleden goed achter zich te laten, zodat ze daarna voldoende tot leren komen. Derhalve willen we een voortraject aanbieden aan deze studenten. In dit voortraject bereiden we de studenten voor op leerbaarheid in een reguliere schoolsetting en kijken we naar de haalbaarheid van een diploma.

De studenten die deze opleiding gaan volgen willen we (uiteraard) een arbeidsmarktperspectief bieden. Dit om (mogelijk opnieuw) een teleurstelling te voorkomen. Door samen te werken met ‘De Alliantie van Kracht’, waarbij rond de 30 organisaties zijn aangesloten, komt er arbeidsperspectief. Deze 30 organisaties hebben namelijk de inzet van ervaringsdeskundigen tot speerpunt gemaakt. Zij hebben als doel geformuleerd om 250 banen te creëren voor mensen die langdurig in de bijstand en in armoede leven. De deelnemende organisaties hebben een inspanningsverplichting om de mensen ook daadwerkelijk aan een baan te helpen.