Projectomschrijving

In Oost-Groningen is een relatief groot deel mensen werkzoekend of heeft een baan bij de sociale werkvoorziening. We willen de doorstroom van uitkering naar werk en de doorstroom binnen de participatieketen bevorderen, waar mogelijk naar regulier werk. Binnen het SZW-programma Simpel Switchen zijn daar uitgangspunten voor geformuleerd die we in de regio willen doorvoeren en waarmee we het experiment willen aangaan. We zetten hierbij een samenwerking op tussen wijk- en werkleerbedrijven Afeer en Wedeka, organisaties voor dagopvang, onderwijsinstellingen en ondernemers.