Projectomschrijving

De Boeg is opleidingstraject bij Noorderpoort in Veendam. Jongeren kunnen aan de slag met hun hulpvraag en tegelijkertijd een startkwalificatie halen. Jongeren volgen een opleiding van één of twee jaar. Daarmee kunnen ze hun Entreediploma assistent dienstverlener of MBO2-diploma servicemedewerker breed behalen. Jongeren volgen regulier onderwijs waar dat kan, en er worden uitzonderingen gemaakt in de vorm van maatwerk waar dat nodig is. De lokalen lijken op een gezellige huiskamer en er is ruimte voor ontspanning.

De problematiek die buiten school lag, beïnvloedde aanwezigheid en leervoortgang van de jongeren. De gedachte van Noorderpoort Veendam was dat wanneer er meer ondersteuning, begeleiding en/of zorg aangeboden zou worden in de 24-uurscontext, studenten minder snel met hun opleiding zouden stoppen. Voorwaardelijk was een goede samenwerking met ketenpartners, hulpverleners en thuissituatie zodat er geen losse eilandjes konden ontstaan waardoor studenten onzichtbaar werden. Door ook nog eens de samenwerking op te zoeken met interne en externe professionals. Wordt er geïnvesteerd in een blijvende verbinding met andere trajecten en organisaties, waardoor er gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat en het verkleint de kans op handelingsverlegenheid binnen het onderwijs. De kans dat de student zo wel een diploma haalt is hierbij veel groter.

Het doel:
Door deze groep jongeren, in een beschermende omgeving, te laten ontwikkelen en een startkwalificatie te laten behalen, hebben zij een beter toekomstperspectief. Jongeren met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Het vergroot hun kansen op een baan en het behouden van een baan.

 

Projectdetails

Pijlers
Leren Werk en inkomen
Actielijn
Verhogen van participatie in het onderwijs
Contactpersoon

Marja Hovenkamp
Marja@hovenkamp@veendam.nl

Website
www.vsvgroningen.nl/professionals/trajecten/de-boeg-veendam
Betrokken organisaties
Noorderpoort, Jongeren aan Zet, Molendrift, MEE en Team 050