Projectomschrijving

Het Dorpsbedrijf in Musselkanaal is een echt bedrijf dat werkt aan een beter en mooier dorp. Dorpsbewoners runnen samen met maatschappelijke organisaties, vereniging en bedrijven projecten in de buurt. Met als doel het dorp leefbaar te houden en mensen toekomstkansen te geven. Wat heeft het dorp nodig? Welke mensen hebben wat hulp nodig? Wat maakt het wonen in Musselkanaal nog prettiger? De antwoorden op die vragen kunnen een start zijn van een idee!

Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal maakt werk van de buurt
Zo zijn er al verschillende ideeën verzameld en is men ook constant op zoek naar nieuwe ideeën. Het Dorpsbedrijf zou bijvoorbeeld iets kunnen betekenen in de energietransitie. Ze leidt een aantal energiecoaches op die bewoners kunnen voorlichten op gebied van energiebesparing. Daarnaast is er een idee dat het Dorpsbedrijf iets zou kunnen betekenen op gebied van nieuws bijvoorbeeld door het uitbrengen van een dorpskrant. Het kernteam van Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal is dan ook zeer blij dat zij van Regio Deal Oost-Groningen een subsidie heeft gekregen om deze mooie ideeën verder te brengen. Ze kunnen na de opstart in 2021 verder met de opbouw en uitbreiding van het Dorpsbedrijf. Het Dorpsbedrijf kan hiermee een stevige basis leggen om de diverse plannen tot uitvoering te brengen, hiermee de continuïteit te waarborgen, en te zorgen voor verankering van deze sociale onderneming in het dorp Musselkanaal.

Actieplan
Momenteel wordt gewerkt aan een actieplan voor de komende twee jaar. De organisatie gaat bestaan uit het bestuur van stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en een uitvoerend kernteam. De pijlers waarmee het Dorpsbedrijf gaat werken, zijn:

  • Arbeidsparticipatie/re-integratie
  • Buurtondernemerschap
  • Energietransitie

Een belangrijke ‘motor’ van het Dorpsbedrijf is en wordt het Dorpsgilde, de klusgroep van het Dorpsbedrijf. In deze groep werkt een mix van diverse mensen. Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners van Musselkanaal die graag vrijwilligerswerk willen doen en bewoners van het AZC. Het Dorpsgilde helpt mensen om op een laagdrempelige manier te participeren in de maatschappij door middel van werk. De openbare ruimte (collectieve ruimte genoemd), is vanwege de vele soorten werkzaamheden zeer geschikt voor het aanleren van diverse vaardigheden, zowel fysiek, sociaal als mentaal.

Klussen voor een mooier dorp en klussen aan een mooie toekomst
Het Dorpsbedrijf gaat met het Dorpsgilde verschillende klussen in de buurt uitvoeren. Denk hierbij aan het onderhouden van een tuintje, snoeiwerkzaamheden in de buurt of ondersteuning bij evenementen in het centrum. Er zijn nog talloze andere klussen te bedenken. Het Dorpsbedrijf hoopt dat er ideeën voor klussen vanuit het dorp gaan komen. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld de gemeente of maatschappelijke organisaties zijn, maar ook bewoners of bedrijven. Inmiddels heeft het Dorpsbedrijf al klussen van diverse bewoners, van de ondernemersvereniging en een grote onderhoudsopdracht van gemeente Stadskanaal voor de openbare ruimte in de Florawijk.

Financiële bijdrage Regio Deal Oost-Groningen
En wat levert dit dan op? Ten eerste verkleint het de afstand van de mensen tot de arbeidsmarkt waardoor de kans op een baan veel groter is. Ten tweede brengt het Musselkanaal een mooiere en betere buurt. En ten derde verdient het Dorpsbedrijf wat geld om te kunnen besteden aan andere zaken die de leefbaarheid van Musselkanaal ten goede komen. Met de financiële bijdrage heeft Regio Deal Oost-Groningen een groot vertrouwen uitgesproken in de plannen van het Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal en het Dorpsbedrijf ziet deze stimulans als een grote drijfveer voor het kunnen uitvoeren van de plannen!

Voor meer informatie kijk je op Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal – Levendig Musselkanaal.