Projectomschrijving

Het Dorpsbedrijf in Musselkanaal is sinds de zomer van vorig jaar een zelfstandig bedrijf, en timmert hard aan de weg om een spilfunctie in het dorp te bekleden.

Met de financiële bijdrage van Regiodeal zijn inmiddels verschillende projecten in uitvoering gebracht. Zo is ons Dorpsloket geopend aan de Marktstraat 56A. Dit voormalig winkelpand wordt gebruikt door verschillende partijen, zoals Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, Ondernemersvereniging Musselkanaal en Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal. Zij benutten de ruimte voor bijeenkomsten en vergaderingen, maar ook externe partijen maken regelmatig gebruik van deze locatie.

Het Dorpsloket is ook bedoeld als een inlooplocatie voor de bewoners van Musselkanaal. Iedere dinsdag is het naaiatelier geopend; mensen kunnen kleding laten repareren of verstellen door een vrijwilligster van het Dorpsbedrijf. En iedere donderdag is een vrijwilliger aanwezig om informatie te verstrekken over het Dorpsbedrijf.

Verder wordt er in de komende maanden een overdekte werkplek gecreëerd voor deelnemers van het Dorpsgilde die met hout of techniek willen werken, een wens die al langere tijd bestond. Ook is er geïnvesteerd in veilige werkkleding, materiaal en materieel, om zo de verschillende klussen voor onze opdrachtgevers goed uit te kunnen voeren. Er zijn eenmalige opdrachten, maar ook klussen voor langere periodes. Een voorbeeld hiervan is de opdracht van de Ondernemersvereniging: het leveren, ophangen, onderhouden en bewateren van bloembakken in het centrum van het dorp. Een ander voorbeeld is het wekelijks maaien van het gras bij Zwembad De Horsten. Met het geld van Regiodeal kon hiervoor een geweldige zitmaaier worden aangeschaft.

Iedere maandag gaat een groep vrijwilligers de wijken in om zwerfvuil op te ruimen. Hiermee draagt het Dorpsbedrijf bij aan een schone leefomgeving.

Informatie

Inmiddels wordt er een digitale nieuwsbrief verspreid, waarin het nieuws rondom het dorpsbedrijf wordt gedeeld. Hierin is een nauwe samenwerking met het bestuur van Stichting Dorpsbelangen. De Facebookpagina en website van Levendig Musselkanaal worden druk bezocht, en steeds meer partijen sturen hun nieuws of activiteiten in om te delen.

Ten aanzien van de energietransitie zijn er ook stappen gezet: een vrijwilliger start met de opleiding tot energiecoach om op deze manier dorpsbewoners op weg te kunnen helpen naar een meer duurzame woning, en hiermee voor hen een daling in de energiekosten.

De contacten met de buurt, maar ook de gemeente Stadskanaal, verschillende maatschappelijke organisaties en verenigingen zijn goed, en worden steeds meer uitgebreid. Een mooi voorbeeld hiervan is het aanschuiven bij de overleggen van de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën, onderdeel van het programma Kans voor de Veenkoloniën.

Het Dorpsbedrijf zet zich in voor een leefbaar Musselkanaal. Samen aan het werk voor een Levendig Musselkanaal

Voor meer informatie: Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal www.levendigmusselkanaal.nl