Projectomschrijving

Het Dorpsbedrijf in Musselkanaal is een zelfstandig bedrijf en streeft ernaar een centrale rol te spelen in de gemeenschap. Dankzij de financiële steun van Regiodeal zijn al verschillende projecten uitgevoerd, waaronder het openen van het Dorpsloket aan de Marktstraat 56A.

Het Dorpsloket is een ontmoetingsplek voor verschillende partijen, zoals Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, Ondernemersvereniging Musselkanaal en Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal.  Het Dorpsloket is ook bedoeld als een ontmoetingsplek voor de bewoners. Iedere dinsdag is het naaiatelier geopend; mensen kunnen kleding laten repareren of verstellen door een vrijwilligster van het Dorpsbedrijf. En iedere donderdag is een vrijwilliger aanwezig om informatie te verstrekken over het Dorpsbedrijf. Het Dorpsbedrijf draagt ook nog eens bij aan een schone leefomgeving door wekelijkse zwerfvuilopruimingen in de wijken. Ook wordt er gewerkt aan duurzaamheid door een vrijwilliger op te leiden tot energiecoach voor het begeleiden van dorpsbewoners naar een meer duurzame woning.

Het doel: 
Het doel van het Dorpsbedrijf in Musselkanaal is om een centrale rol te spelen in de gemeenschap en bij te dragen aan een levendig en leefbaar Musselkanaal. Het Dorpsbedrijf zet zich dus in voor een leefbaar Musselkanaal. Samen aan het werk voor een Levendig Musselkanaal.

Projectdetails

Pijlers
Werk en inkomen Woonomgeving
Actielijn
Stimuleren de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt
Contactpersoon

Afsaneh Moghadam, projectleider
E: A.Moghadam@rwlp.nl

Website
www.levendigmusselkanaal.nl