Projectomschrijving

In de Regio Deal zetten we in op het tegengaan van armoede en schulden in het gebied Oost-Groningen. In het bijzonder wordt ingezet op het tegengaan van intergenerationele armoede. De missie van het project Kansen voor Kinderen sluit hier naadloos op aan:

‘Kinderen in Groningen groeien op in gezinnen zonder armoede. Waar nodig is overzichtelijke, effectieve en efficiënte hulpverlening op maat beschikbaar die aansluit bij wat de gezinnen nodig hebben om structureel uit de (dreigende) armoede te komen. Wij investeren in de toekomst, in gelijke kansen en mogelijkheden voor iedere Groninger.’
Deze missie wil men bereiken via een aanpak waarbij:
• Eigen regie van gezinnen centraal staat;
• Een innovatieve aanpak wordt gehanteerd met inzet van ervaringsdeskundige gezinscoaches en op afroep beschikbare professionals en lokale vrijwilligers;
• Gebruik wordt gemaakt van bewezen effectieve aanpakken zoals Mobility Mentoring en de Doorbraakmethode;
• Wordt ingezet op lokaal maatwerk voor 50 gezinnen per gemeente;
• Er binnen het project een leeromgeving wordt gecreëerd waar professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en inwoners van profiteren.

Het project Kansen voor Kinderen draagt bij aan een tweetal thema’s binnen de Regio Deal: het aanpakken van armoede en schulden én het voorkomen van intergenerationele armoede. Met het project worden zo’n 250 gezinnen met complexe in de vijf Oost-Groninger gemeenten bereikt. Via een systemische aanpak wordt de financiële zelfredzaamheid van deze gezinnen verbeterd. Een groep ervaringsdeskundigen krijgt via dit traject een baan als gezinscoach. Momenteel wordt via de Regio Deal al een groep ervaringsdeskundigen opgeleid die hiervoor nadrukkelijk in beeld is. Leeropbrengsten van dit project worden teruggeploegd naar professionals en vrijwilligers. Voor hen wordt ook een trainingsprogramma uitgevoerd.