Projectomschrijving

MKB’ers geven in een landelijk onderzoek aan wensen te hebben betreffende digitalisering. Zij noemen hierbij behoefte te hebben aan kennis, ondersteuning (bv. trainingen in nieuwe systemen), gekwalificeerd personeel en kapitaal om digitalisering binnen hun organisatie te realiseren. Vanuit de Regiodeal Oost-Groningen maken we in 2022 in een eerste pilot werk van deze ambitie:
“We stimuleren digitalisering in het Oost-Groningse MKB, helpen hen bij het digitaal vermarkten van hun producten of diensten en stimuleren hiermee de groei van deze bedrijven en daarmee de werkgelegenheid. We willen hierbij de bewustwording van de kansen van ICT vergroten en meer bedrijvigheid op een goede glasvezel- en 5G-infrastructuur stimuleren. Op basis van de uitkomsten organiseert CDO op projectbasis samenwerkingsverbanden om snel aan de slag te kunnen.”

Het doel: Wat gaan we doen?
Met ondernemers en de aangesloten partners gaan we samenwerken binnen de regiodeal om de volgende punten te bereiken:

  • Inspireren & kennisdelen: door te laten zien wat de mogelijkheden zijn op gebied van digitalisering;
  • Welke ontwikkeling wil je als ondernemer maken en wat is er mogelijk?
  • We zijn een sparringpartner & een vraagbaak: door het gesprek aan te gaan weten ondernemers wat er kan en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn;
  • Aanbod: door de samenwerking van de verschillende innovatiehubs, organisaties en kennisinstellingen, kan er een breed inhoudelijk aanbod worden neergezet waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals bijvoorbeeld brede informatiebijeenkomsten, expertsessies, cursussen en andere activiteiten.

Onze gezamenlijke aanpak:
We gaan als eerste aan de slag om de vragen van de individuele MKB-ondernemer te identificeren:

  • Hiervoor kunnen ondernemers een quickscan invullen;
  • Met de uitkomsten van de quickscan wordt digitaliseringsbehoefte behoeftes en kennisniveau binnen het bedrijf en een aanbod op maat wordt voorgesteld (het Digitale Paspoort);
  • We creëren fysieke plekken in Winschoten en omgeving waar MKB-ondernemers kunnen worden geïnspireerd, andere ondernemers (bedrijven) kunnen ontmoeten en kunnen leren;
  • We maken een concreet aanbod (de zogeheten ‘menukaart’), zodat de ondernemer weet waar hij/zij terecht kan voor welke vragen.
  • Samen met studenten van Noorderpoort, Hanzehogeschool Digital Society Hub en Rijksuniversiteit Groningen gaan we concreet aan de slag met onderwijsopdrachten.

Contactinformatie: 
Janine Roelfsema, projectleider Tel: 0597-202021, 06-11174950

Bijlage:

Flyer Digitalisering MKB Oost Groningen versie mei 2022
Tijdlijn project MKB digitalisering Oost Groningen