Projectomschrijving

De ondersteuningsroute beschrijft de stappen in en de wijze van samenwerking tussen gemeenten en onderwijs op het moment dat een jeugdige ondersteuning nodig heeft die nauwe afstemming en samenwerking vereist tussen de jeugdige, het gezin, school, gemeente en zorgorganisaties.

De uitwerking van de route past binnen de wens van onderwijs en gemeenten en de opdracht zoals omschreven in de Transformatieagenda, om op dit onderwerp gezamenlijk te werken aan thema’s die voortvloeien uit de gezamenlijke taken binnen het sociaal domein.

Ontschotting van onderwijs, jeugdhulp en opvoed- en opgroeihulp door een integrale aanpak aan de jeugdige en hun ouders/verzorgers.

Het opstellen van een lokale aanpak van onderwijs en gemeenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde, met als doel de ondersteuning voor de jeugdige zo optimaal en integraal mogelijk te organiseren. Deze lokale aanpak zal de inzet van de projecten bepalen.