Projectomschrijving

We onderzoeken de mogelijkheid om wijkbedrijven op te zetten en in te zetten als participatiemotor in een gebied. Wijkbedrijven zijn er voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. We richten ons hierbij vooral op mensen die voorheen in de Wsw zaten en nu te goed zijn voor beschut werken en daarom moeten worden klaargestoomd om regulier betaald werk te gaan doen. Bewoners werken in deze sociale bedrijven aan leefbaarheid in de wijk. Zo wordt de participatie van bewoners bevorderd. Hiermee kan het wijkbedrijf ook dienen als achtervang voor de krimp in Wsw-banen.