Projectomschrijving

Het project ‘Makeport Mercurius’ is de eerste fase van een groter project genaamd ‘Nieuw vakmanschap’. Het project ‘Nieuw vakmanschap’ omvat drie belangrijke pijlers, te weten:

1. Makeport Mercurius
Door samenwerking ziet de Coöperatieve Innovatie Hub Veenkoloniën U.A. kansen binnen de circulaire maakindustrie zoals de reshoring van de specialistische maakindustrie en het aanjagen van innovatie. In andere landen heeft deze aanpak zich al bewezen. De maakindustrie is van oudsher de drijvende kracht van Stadskanaal en de omliggende regio. Tevens heeft de regio veel inwoners die (potentieel) geschikt zijn om binnen de maakindustrie te werken en kent de regio een groot scala aan innovatieve bedrijven die graag een volgende stap willen maken. Oost-Groningen heeft namelijk meer potentie dan haar imago doet vermoeden. Deze potentie willen de initiatiefnemers benutten door te denken in termen van kansen in plaats van in problemen.
2. De Nije Ambachtsschoule
De vakschool nieuwe stijl biedt beroepsonderwijs en vakkennis aan in nauwe combinatie met de praktijk, op een verrassende en activerende locatie: kleinschalig, vakgericht en gekoppeld aan kennis en innovatie. De ambachtsschool is geen anonieme leeromgeving maar een herkenbare school in een betekenisvol gebouw, waar les wordt gegeven in concrete vaardigheden.
3. ‘t Moak Museum
De realisatie van een ‘doe en maak’ museum (een soort van NEMO Science Museum in het klein) waar mensen geïnspireerd raken door mogelijkheden binnen de maakindustrie en waar de historie tot leven komt. Binnen het project ‘Nieuw vakmanschap’ wordt gewerkt aan een betere wisselwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en omgeving. De initiatiefnemers willen graag een bijdrage ontvangen voor het opstarten van de eerste pijler binnen Nieuw Vakmanschap: het initiatief Makeport Mercurius.