Projectomschrijving

Nederlandse én Duitse kinderen op jonge leeftijd (spelenderwijs) kennis laten maken met elkaars taal en cultuur. Want een vreemde taal leer je het makkelijkste op jonge leeftijd en opent op latere leeftijd zeker deuren. Op dit moment brengt Vroege Buurtaal basisscholen in de grensregio bij elkaar en ondersteunt in het organiseren van activiteiten. De leerlingen ervaren hun regio op een andere manier en helpt bewust te maken van wat er allemaal te doen en ontdekken valt door het stuk in het buurland én in de eigen regio met andere klasgenoten te beleven.

Op school is het belangrijk om vroeg kennis te maken met de taal van onze buurlanden. Dit zorgt voor een rijke leeromgeving, culturele verrijking en begrip voor anderen. Het helpt ook bij de profilering van scholen en bevordert het wederzijds leren. In de grensregio tussen Nederland en Duitsland is meertaligheid en culturele gevoeligheid van groot belang, omdat we nauw samenwerken met onze buren. Door elkaars taal en cultuur te begrijpen, kunnen we profiteren van de kansen die onze regio biedt. Met de Regio Deal Oost-Groningen krijgen leerlingen de kans om regionale bedrijven, musea en organisaties te ontdekken. Op deze manier leren ze spelenderwijs over de taal en cultuur van de regio, en ontwikkelen ze een positief en inclusief beeld van hun regio, inclusief het buurland.

Het doel:
Het doel is om Nederlandse en Duitse kinderen als volwassenen optimaal te laten profiteren van onderwijs- en arbeidskansen in de hele regio, inclusief het buurland. Inwoners moeten gebruik kunnen maken van hun gehele omgeving, als werknemer en werkgever, stagiair en student. Door op jonge leeftijd kennis te maken met de mogelijkheden in de regio, wordt een 360 graden bewustzijn gecreëerd.

Projectdetails

Pijlers
Leren Werk en inkomen
Actielijn
Stimuleren de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt
Contactpersoon

Lea Timmer, projectleider

Lea.Timmer@edr.eu.