Projectomschrijving

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat een grote uitdaging. Praktijkleren met een praktijkverklaring biedt een oplossing. Dit houdt in dat mensen kortdurende scholing krijgen voor eenvoudige werkzaamheden die ze volledig op de werkvloer kunnen leren.

Dit project helpt mensen die moeite hebben met het behalen van een mbo-diploma of certificaat. Ze kunnen praktijkleren met een praktijkverklaring volgen, waarbij ze snel leren hoe ze eenvoudige werkzaamheden op de werkvloer kunnen doen. Dit is vooral handig voor mensen zonder startkwalificatie of als verder leren lastig is. Na het leren krijgen ze een praktijkverklaring voor hun werkprocessen, uitgegeven door mbo-scholen. Deelnemers kunnen met praktijkopdrachten laten zien wat ze kunnen. Het programma is voor verschillende groepen, zoals mensen met een Wajong-DGA of WIA/WW uitkering, statushouders, dagbesteding, PRO-VSO leerlingen en anderen zonder startkwalificatie. Het biedt kansen aan diverse mensen, zelfs als ze na jaren ervaring hun baan verliezen.

Voor sommige mensen is de praktijkverklaring de eerste keer dat ze een officieel leertraject afronden. Dit geeft hen een positieve leerervaring en vergroot het zelfvertrouwen, waardoor ze sneller stappen zetten richting levenslang leren. Werkgevers krijgen met de praktijkverklaring duidelijkheid over de vaardigheden van hun werknemers. De verklaring benoemt welke werkprocessen de werknemer heeft geleerd. Werkgevers kunnen hiermee op maat opleiden en inspelen op personeelstekorten. Ook helpt het werkgevers voldoen aan SROI-verplichtingen, waarin praktijkleren nu is opgenomen. Voor UWV en gemeenten heeft de praktijkverklaring waarde in leerwerktrajecten en begeleiding naar werk. De verklaring draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, omdat kandidaten hun vaardigheden kunnen aantonen op de arbeidsmarkt. Door samenwerking met interne en externe professionals blijft er verbinding met andere trajecten en organisaties. Dit creëert gezamenlijke verantwoordelijkheid en vermindert handelingsverlegenheid in Zorg, Onderwijs, Arbeid en Economie. Het praktijkleren fungeert hier als verbindende factor, versterkt samenwerkingen en bevordert groei.

Het doel:

Dit project helpt inwoners zonder startkwalificatie om zich te ontwikkelen en een startkwalificatie te behalen. Hierdoor verbetert hun toekomstperspectief. Een startkwalificatie geeft een betere kans op werk en het behouden daarvan. Het stimuleert ook verdere studie. Bovendien vermindert het de arbeidsmarktproblematiek door meer mensen met praktische vaardigheden die vacatures kunnen invullen. Zelfs mensen met dagbesteding kunnen met dit project hun vaardigheden ontwikkelen. Dit bevordert integratie tussen werk, inkomen en zorg.

Projectdetails

Pijlers
Werk en inkomen
Actielijn
Verhogen participatie in het onderwijs
Contactpersoon

Yvette Langes
ylanges@shmc.nl

Website
www.werkinzicht.nl/werkgevers/praktijkleren/
Betrokken organisaties
UWV, WerkInzicht, ROC DNA-verband (Drenthe College, Noorderpoort en Alfa College), SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Werk en ontwikkelbedrijf Afeer en Wedeka