Zes gemeentes, schoolbesturen en welzijnsorganisaties in Oost-Groningen doen mee aan een 3-jarige pilot vanuit School en Omgeving van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een geweldige kans om intensiever samen te werken als regio! En om te experimenteren met de Rijke Schooldag. We hebben er als coalitie voor gekozen om in de eerste periode een aantal producten te ontwikkelen, zodat de scholen in ons gebied (en ook daar buiten) daar voor langere tijd binnen de Rijke Schooldag van kunnen profiteren. In overleg met de scholen zijn we in de eerste periode van deze pilot tot de volgende 3 producten gekomen: weerbaarheidstrainingen, beroepencaroussel en trainingen voor aanbieders. Per product staat hieronder informatie over de activiteiten die plaatsvinden en die ontwikkeld zijn.

In jaar 2 en 3 van de pilot ontvangen de deelnemende scholen zelf de budgetten voor de naschoolse activiteiten. Deze zullen binnenkort ook op deze pagina verzameld worden. In het voorjaar van 2024 gaan gemeenten en schoolbesturen met elkaar een plan maken voor de komende jaren. Hoe sluit deze coalitie School en Omgeving aan bij de activiteiten en scholen van Tijd voor Toekomst. Hoe integreren we de verschillende programma’s en op welke manier kunnen we nog beter samenwerken in de regio.

De regievoerder namens de coalitie is VCO/MOG. Deelnemende scholen zijn:

·        Mr Neuteboomschool, gemeente Stadskanaal
·        OBS De Achtbaan, Hoogezand, gemeente Midden-Groningen

·        St. Gerardus Majella, Hoogezand, gemeente Midden-Groningen

·        CBS het Galjoen, Hoogezand, gemeente Midden-Groningen
·        OBS Menterhorn, Muntendam, gemeente Midden-Groningen
·        CBS De Parel, Muntendam, gemeente Midden-Groningen
·        SBO de Sterren, Hoogezand, gemeente Midden-Groningen
·        OBS Houwingaham, Bad Nieuweschans, gemeente Oldambt
·        OBS Uilenburcht, Beerta, gemeente Oldambt
·        Mons Sinai, Heiligerlee, gemeente Oldambt
·        OBS Heiligerlee, Heiligerlee, gemeente Oldambt
·        RKC St Vitus, Winschoten, gemeente Oldambt
·        OBS de Waterlelie, Winschoten, gemeente Oldambt
·        KC de Linde, Nieuwe Pekela, gemeente Pekela
·        KC Feiko Clock, Oude Pekela, gemeente Pekela
·        CBS de Kern, gemeente Veendam
·        OBS Noorderbreedte, gemeente Veendam
·        OBS Wereldwijs, gemeente Stadskanaal
·        IKC Bonifatius, Ter Apel, gemeente Westerwolde

 

  1. Weerbaarheidstrainingen

In allerlei vormen zijn er al weerbaarheidstrainingen in gemeenten en op scholen. Soms worden ze nog aangeboden, soms zijn ze verdwenen. Alle zes gemeenten hebben weerbaarheidsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd.

Hieronder meer informatie over de activiteiten:

 

Groepsdynamica
Dit is de preventieve stap voordat weerbaarheidstrainingen worden gegeven. Want zonder een veilige en prettige groep, worden veel kinderen belemmerd in het leren of hun welbevinden. Daarmee ondervangen we dus preventief al heel veel individuele gedragsproblemen. De trainingen worden gegeven door Buro Wijzicht.

 

De scholen in Midden-Groningen volgen dit traject op de volgende data:

Data: 28 mei, 25 juni, 24 september,22 oktober, 26 november, 10 december, 21 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april 2024.
Tijd: 14:00-16.30 uur


Hero Boxing

Voor de scholen in de gemeente Oldambt en Pekela worden de trainingen gegeven door Hero Boxing.
Meer info: https://www.herotrainingen.nl/aanbod-cursussen/hero-boxing-basiscursus/

Data van de trainingen: 27 febr, 12 maart, 16 mei en 23 mei 2024

 

Welstad
Voor de scholen in de gemeente Stadskanaal voerde Welstad de weerbaarheid-basistrainingen uit in de periode van september 2023 januari 2024.

Athlete Club

De Athlete Club heeft voor de scholen in Veendam de trainingen verzorgd in de periode van september 2023 t/m april 2024.

Rots&Water trainingen

Voor de scholen in de gemeente Westerwolde vinden de Rots en Water trainingen plaats in de periode september 2023 t/m maart 2024.

 

 

Weerbaarheidstrainingen vervolg
Samen met het onderwijs, de welzijnspartners en andere professionals in en om de scholen heeft Welstad vanuit de coalitie Oost-Groningen een aangepaste weerbaarheidstraining ontwikkeld voor verdieping van professionals die in de Rijke Schooldag nu al werkzaam zijn, als buurtsportcoach, jongerenwerker of kind-ouder-ondersteuner. Gebruik makend van de kennis die er al is en met de nieuwste ervaringen en behoeften vanuit de verschillende partners.

Trainingen vinden plaats op: 21 mei, 28 mei, 11 juni en 25 juni.

 

  1. Kwaliteit van aanbod vergroten

Er zijn nu heel veel ZZPers, vrijwilligers van verenigingen/stichtingen en andere professionals

die vanuit hun vakgebied binnen- en buitenschoolse activiteiten aanbieden binnen Tijd voor

Toekomst/Rijke Schooldag. We hebben samen met een vertegenwoordiging uit het onderwijs en aanbieders drie trainingen ontwikkeld samen met Alfa College, Noorderpoort College en Drenthe College (Nu DNA Next). Hoe zet je een goede les in elkaar? Hoe maak je een reeks lessen?

Hoe breng je dit over op kinderen?

De flyer met dit aanbod staat hier: Flyer_Tijd_voor_Toekomst_DEF (1)

De eerste lichting trainingen (basismodule, verdiepende module en expert module) vinden plaats op: 15 mei, 22 mei en een aantal dagen in juni.

 

Deze training wordt na de eerste lichting geëvalueerd en aangepast. En is vervolgens voor alle aanbieders beschikbaar.

 

  1. Beroepencaroussel

Kennismaken met verschillende beroepen in de klas. De werkgroep, bestaande uit mensen uit het onderwijs, heeft onderzocht wat we in Oost-Groningen gezamenlijk willen opzetten voor de langere termijn. Bestaande programma’s als Petje Af, IMC Weekendschool en Kansrijke Groningen zijn onderzocht en uitgetest. We willen hier nu graag Oost-Groningse draai aan geven.


Activiteiten Petje Af:

Stichting Petje Af is gevraagd om als aanbieder van een talentontwikkelprogramma een pilot te organiseren dat aanvullend is aan het schoolaanbod, zodat we in Oost-Groningen kunnen experimenteren en ontdekken wat bij onze scholen past. Met inzet van externe gastdocenten en eigentijdse thema’s wordt op een praktijkgerichte wijze kinderen gestimuleerd hun talenten en interesses te ontdekken. De insteek van de pilot is om meer te weten te komen over werkvelden en beroepen in Oost-Groningen. O.B.S. Noorderbreedte in Veendam volgt het gehele programma en KC De Linde volgt een verkorte variant, die in overleg ontwikkeld is met Petje Af. Ook omdat een verkorte variant voor veel andere scholen interessant is. In de monitoring worden de resultaten van beide varianten geëvalueerd op werkbaarheid, resultaten en tevredenheid.

Petje af Westerkwartier door de week scholenpresentatie (1) (1)
Veendam:

–           Tijdsperiode van de pilot: oktober 2023 – juni (30x)

–           Hoe vaak per week: 1x per week (dinsdag), 2 uur na schooltijd

 

Pekela:

–           Tijdsperiode van de pilot: maart tm juli (15x)

–           1x per week (donderdag), 2 uur na schooltijd

 

Daarnaast gaat Kansrijke Groningers haar platform aanpassen voor Oost-Groningen en gaat deze vullen met Oost-Groningse bedrijven. Deze is later dit jaar aangevuld met Oost-Groningse bedrijven en de scholen kunnen dan vervolgens hun naschoolse activiteiten op het gebied van beroepenoriëntatie hier gaan plannen en afstemmen op hun onderwijsaanbod. Daarbij krijgen ze ondersteuning vanuit Kansrijke Groningers, zodat we scholen in het naschoolse programma ontzorgen. De vertraging komt door integratie van de provinciale sites Kansrijke Groningers en Tijd voor Toekomst. Daaraan wordt nu hard gewerkt. De werkgroep is ook erg tevreden met Petje Af (zie bovenstaand voor meer info). Kansrijke Groningers en Petje Af gaan voor hun toekomstige aanbod samenwerken. Dit is een link naar de huidige database om alvast een beeld te krijgen (de nieuwe site met Oost-Groningse bedrijven zal hier op gebaseerd worden, deze delen we later dit jaar): https://platform.kansrijkegroningers.nl/