VNO-NCW MKB Noord, de Protestantse Kerk Nederland en Welstad onderzoeken in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen hoe we werkgevers en werknemers in Oost- en Midden-Groningen bewust kunnen maken hoe geldzorgen ieder van hen raakt en wat ze hier samen aan zouden kunnen doen. Onder de noemer ‘Door geldzorgen geraakt’, spreken we werkgevers en andere partijen uit de regio. We verzamelen in een serie artikelen de inzichten waarmee we werkgevers en werknemers uit de regio straks kunnen helpen om geldzorgen nog effectiever aan te pakken.

Uitzendbureau Dok 4 uit Stadskanaal ziet dat veel van hun werknemers te maken hebben met geldproblemen. Het bedrijf helpt waar ze kan, maar zou wel wat meer duidelijkheid willen over naar welke instanties ze haar werknemers kan doorverwijzen. “Soms is het onduidelijk waar de rol van werkgever ophoudt”, zegt opleidingscoördinator Hilde Grooten. “We willen onze werknemers graag kunnen verwijzen naar de juiste instanties om ze te helpen.”

Hilde is opleidingscoördinator bij Gap Academy, een dochterbedrijf van Dok 4. Gap Academy is een opleidingsbedrijf voor mensen die op basisniveau in de techniek willen werken, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of mensen die zich willen omscholen. In de meeste gevallen gaat het om mensen die ook een uitkering krijgen. Vervolgens worden ze uitgezonden door Dok 4, vaak naar bedrijven waar extra begeleiding is. Per jaar worden er tussen de 50 en 100 mensen opgeleid en uitgezonden. “Een groot deel van die mensen heeft geldproblemen, al ervaart niet iedereen dat als een probleem”, zegt Hilde.

Geen wasmachine
Meestal zijn het de docenten die signalen oppikken die wijzen op geldgebrek onder de leerlingen. Zo zien ze bijvoorbeeld dat leerlingen weinig eten of dat ze hun kleding niet wassen door het ontbreken van een wasmachine.

Soms komen leerlingen met geldproblemen ook zelf naar hun werkgever toe, maar vaak te laat. Hilde: “Vaak horen we het pas achteraf. Dan horen we bijvoorbeeld eerst van werkgevers dat mensen niet zijn komen opdagen, en dan horen we pas later van de werknemer dat ze de bus of benzinekosten niet konden betalen vanwege geldgebrek.” Het bedrijf heeft af en toe ook te maken met deurwaarders of brieven over loonbeslag.

Dat werknemers niet eerder aankloppen met hun geldproblemen heeft volgens Hilde waarschijnlijk vooral te maken met schaamte. “Het is natuurlijk ook persoonlijk, en ik denk dat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten kunnen redden.”

Maatwerk
Dok 4 en Gap Academy proberen hun werknemers in het geval van geldproblemen tegemoet te komen. Dat is vaak maatwerk. Zo kan het bedrijf een voorschot geven voor de reiskosten of kan het iemand extra uren laten maken om hier tijd voor terug te krijgen om naar bepaalde afspraken te gaan of meer rust te hebben. Ook heeft het bedrijf veel contact met de gemeente om bepaalde regelingen te treffen.

Een gezicht en een nummer
Maar soms kan je als werkgever niet genoeg doen. Hilde denkt dat het voor werknemers zou helpen als het duidelijk is waar ze heen kunnen voor welke problemen. “En als die instanties ook nog een gezicht hebben, maakt het de drempel kleiner om er naartoe te stappen. Een soort gastles daarover zou bijvoorbeeld handig zijn”, zegt ze.

En ook voor Dok 4 en Gap Academy is het niet altijd duidelijk waar werknemers heen kunnen met vragen of problemen. “Om onze werknemers in het geval van geldproblemen of andere zaken door te kunnen verwijzen naar de juiste instanties zouden we daarover wel wat meer duidelijkheid willen hebben”, aldus Hilde. “En als we namen en nummers hebben zouden we ook nog een afspraak voor ze kunnen maken.”