VNO-NCW MKB Noord, de Protestantse Kerk Nederland en Welstad onderzoeken in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen hoe we werkgevers en werknemers in Oost- en Midden-Groningen bewust kunnen maken hoe geldzorgen ieder van hen raakt en wat ze hier samen aan zouden kunnen doen. Onder de noemer ‘Door geldzorgen geraakt’, spreken we werkgevers en andere partijen uit de regio. We verzamelen in een serie artikelen de inzichten waarmee we werkgevers en werknemers uit de regio straks kunnen helpen om geldzorgen nog effectiever aan te pakken.

Het is lastig om onder je werknemers te signaleren wanneer iemand het financieel lastig heeft, is de ervaring van Marieke Helmers Bolland, HR-manager bij telecom installatiebedrijf VIB netwerken. En ook het adviseren en helpen van werknemers is vervolgens geen eitje. Niet-commerciële organisaties die werknemers kunnen ondersteunen zijn wat haar betreft gewenst.

“Van de ruim 100 werknemers werken er sowieso al 70 of 80 buiten de deur, dus die zie je eigenlijk niet”, legt ze uit. “En in de coronaperiode hebben we ook geen fysiek overleg gehad, geen barbecues, geen andere festiviteiten, dus je krijgt als werkgever niet goed mee wat er speelt. Bovendien is het onderwerp best een taboe, want je hebt te maken met de trots van mensen. ”

Signalen
Toch zijn er af en toe wel signalen, vertelt Marieke. Zo vragen werknemers bijvoorbeeld weleens om een voorschot op hun vakantiegeld, of willen ze graag overuren maken of in een storingsdienst werken. “Dat zijn manieren om op korte termijn aan wat geld te komen.”

Merkt het bedrijf dat er iemand in de financiële problemen zit, dan probeert ze daar als werkgever goed mee om te gaan. “We hebben er zelf ook baat bij dat er een financiële gezonde basis is bij werknemers. Een werknemer die in de schuldsanering zit, kost je als werkgever ook al gauw gemiddeld 13.000 euro per jaar. En daarnaast gunnen we onze werknemers natuurlijk allemaal gewoon een gezonde financiële situatie.”

Het bedrijf geeft daarom waar ze kunnen advies aan werknemers over het omgaan met geld. “En als werknemers bijvoorbeeld een voorschot vragen, nodigen we ze altijd uit voor een gesprek, om samen te kijken wat de beste oplossing is.”

Je kan het stuur niet overnemen
Zo’n voorschot wordt niet altijd gegeven. “Een keer ondersteunen kan natuurlijk, maar als iemand al een schuld van duizenden euro’s heeft, dan is een voorschot niet meer de oplossing”, legt Marieke uit. Bovendien kan je het stuur niet overnemen, zegt ze. “Je kan helpen, advies geven of begeleiding bieden, maar uiteindelijk is iedereen kapitein van zijn of haar eigen leven. Een werkgever kan wel een vangnet bieden, maar uiteindelijk moet een werknemer weer op eigen benen kunnen staan, zodat je ook als werkgever en -nemer een gezonde relatie blijft houden.”

Vrijwilligersinitiatieven
Het kunnen doorsturen van werknemers die in financiële problemen zitten of dreigen daarin te komen, is volgens Helmers Bolland een welkome optie. “Maar ik zou zo niet weten waarheen”, zegt ze. Ze stuurt haar werknemers liever niet naar een commerciële partij. “Mijn voorkeur gaat uit naar de gemeente, want dan hou je de belangen neutraal.” Andere mogelijkheden, zoals vrijwilligersinitiatieven, zijn nog onvoldoende bekend. “Als die er zijn, dan sta ik daar absoluut voor open. Zeker als zulke zaken lokaal gericht en vrijwillig zijn.”