VNO-NCW, MKB Noord, de Protestantse Kerk Nederland en Welstad onderzoeken in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen hoe we werkgevers en werknemers in Oost- en Midden-Groningen bewust kunnen maken hoe geldzorgen ieder van hen raakt en wat ze hier samen aan zouden kunnen doen. Onder de noemer ‘Door geldzorgen geraakt’, spreken we werkgevers en andere partijen uit de regio. We verzamelen in een serie artikelen de inzichten waarmee we werkgevers en werknemers uit de regio straks kunnen helpen om geldzorgen nog effectiever aan te pakken.

Het gebeurt gemiddeld zo’n 2 á 3 keer per jaar dat werknemers van Timmermans Traffic B.V. in Buinerveen aankloppen voor een voorschot omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen. Tot nu toe gaat het dan niet om structurele problemen, vermoedt Bert Timmermans, aankomend directeur en de zoon van de huidige eigenaren.

Timmermans Traffic is een dienstverlener in verkeersmaatregelen, zo omschrijft Bert Timmermans. Het bedrijf zit in het Drentse Buinerveen, maar het werkgebied is veel groter: het hele Noorden, tot aan Amersfoort aan toe. Bij Timmermans Traffic werken twintig mensen in vaste dienst, met daaromheen een schil van een of meerdere zzp-ers uitzendkrachten.

Meekrijgen? Absoluut. 
Of Bert weleens iets meekrijgt van geldzorgen onder het personeel? Absoluut, is het stellige antwoord. “Het gebeurt weleens dat werknemers bij ons aankloppen met de vraag om een voorschot op hun loon of vakantiegeld of om een lening”. In de meeste gevallen heeft dat dan te maken met een onverwachte rekening of een grote uitgave, zoals een kapotte auto of een verbouwing, weet Bert.

Volgens de aankomend directeur zijn zulke verzoeken geen probleem. “De jongens rennen voor de volle honderd procent voor ons, dus als het nodig is, doen we graag wat terug. ”Er zijn wat Bert betreft geen andere voorwaarden aan zo’n voorschot/lening verbonden. “Met zo’n voorschot laten we ook zien dat een werknemer wordt gewaardeerd als mens. En het geeft ook vertrouwen in ons als werkgever.” Een verzoek om een voorschot is voor werknemers soms een grote stap.”Maar voor wie wél wil praten, staat de deur altijd open” zegt Bert.

Maatwerk
Tot nu toe ging het bijna alleen maar om ‘incidentele’ tekorten, vermoedt hij, en bovendien waren het niet steeds dezelfde medewerkers die aanklopten voor een voorschot. Mijn moeder merkte dat bij de bewindsvoering het ook niet altijd goed gaat. Voor die medewerkers die hier eventueel mee te maken hebben kan ‘maatwerk’ afgeleverd worden, zo vertelt Bert. “Zo kunnen de medewerkers geholpen worden bij het maken van een plan van aanpak en een budgeteringsplan opstellen”. Een soort ‘huishoudboekje’ waarin je kunt zien waar het geld naar toe gaat, trekt Bert de vergelijking. De hulp die voorheen medewerkers kregen werden door hen ‘bijzonder positief’ ontvangen, herinnert de ondernemer zich. “Er is vertrouwen voor nodig om je financiële problemen te bespreken. Deze medewerkers hadden dat vertrouwen blijkbaar, dat is fijn.”

Medewerkers als grootste kapitaal
Volgens Bert, het is belangrijk dat er een juiste balans tussen werk en privé is: wie privé problemen heeft, zal daar op het werk ook last van hebben, en andersom. Een werkgever kan veel in deze ‘balans’ betekenen, zegt hij. “Een open en eerlijke houding, meedenken en het gesprek aan gaan als dat nodig lijkt.” Binnen een klein bedrijf kun je makkelijker anticiperen, bij een groot bedrijf zijn de regels vaak strenger. Maar het vertrouwen moet wel van twee kanten komen. “Het kan ook gebeuren dat je mee denkt, maar de werknemer achteraf hier niet op zat te wachten”.

Bert schrikt wel van de cijfers dat minstens 1 op de 5 huishoudens kampt met schulden. Medewerkers zijn ‘je grootste kapitaal’, omschrijft Bert. Anticiperend op de dreigende prijsstijgingen en om de personeelsleden goed te belonen voor hun werk, zijn de lonen voor alle medewerkers omhoog gegaan. “Ook hebben wij vorig jaar een eindejaarsuitkering uitgekeerd,om de klappen enigzins op te vangen. Maar dit betekent wel dat je als bedrijf minder kunt investeren in bijvoorbeeld voertuigen etc. De voertuigen moeten maar een jaartje langer door rijden om maar een voorbeeld te noemen. Ook wij als bedrijf hebben te maken met enorme prijsstijgingen die wij niet elke dag door kunnen berekenen. Daarom zou de politiek lastenverlichting voor het bedrijfsleven moeten doorvoeren door bijvoorbeeld loonheffingen te verlagen. Bij veel mkb-bedrijven is niets meer te halen!”