Door Geldzorgen geraakt maakt het onderwerp geldzorgen bespreekbaar door o.a. het delen van ervaringsverhalen. Ervaringsverhalen van werknemers, werkgevers, maar ook van mensen die vanuit een andere insteek met het onderwerp te maken hebben. Hieronder een kort interview met Leon Rijfkogel van Brezs – een juridisch adviesbureau voor ondernemers en particulieren in financieel zwaar weer, gevestigd in Zuidlaren. Samen met zijn collega’s helpt hij mensen die door geldzorgen zijn geraakt door een optimale oplossing tot stand te brengen als het gaat om financiële fitheid. Ook bij loonbeslagen zijn er vaak meer oplossingen mogelijk dan bekend is, aldus Leon.

Een vaak gehoord probleem is financiële instabiliteit als gevolg van dat loonbeslag. Nibud heeft verschillende onderzoeken gedaan naar schulden op de werkvloer. Het gebeurt te vaak dat iemand jarenlang gebukt gaat onder een loonbeslag, met bijvoorbeeld tot gevolg dat iemand regelmatig wisselt van baan om zo onder het beslag uit te komen. Een werknemer kan ook letterlijk ziek worden van de zorgen rondom de schulden.

“We focussen ons op juridisch complexe situaties van ondernemers en particulieren in financieel zwaar weer. Wij zetten regelmatig middelen/voorzieningen vanuit de Faillissementswet in als dit nodig is, bij werknemers bijvoorbeeld in het geval van een loonbeslag. Door zo’n beslag incasseert vaak één schuldeiser, terwijl er meestal meerdere schuldeisers zijn die achter het net vissen. Deze schulden blijven staan en hiervoor moet dan op een later moment een oplossing komen.”

Mogelijkheid om loonbeslag op te schorten

Deze vicieuze cirkel kan worden doorbroken met een verzoek aan de rechtbank tot het tijdelijk opschorten van het loonbeslag om zo te kunnen werken aan een oplossing met alle schuldeisers. Dit verzoekschrift, een voorlopige voorziening, is bewezen een uitkomst voor veel situaties waarin al maanden- of jarenlang wordt afbetaald aan schuldeisers, zonder dat er zicht ontstaat op volledige afbetaling. Iemand heeft dan problematische schulden en zal met zijn/haar schuldeisers in gesprek moeten gaan over een schuldenregeling.

In de gegeven tijd, vaak drie tot zes maanden, kan worden onderzocht of een schuldenregeling kans van slagen heeft. Als dat niet lukt kun je een wettelijke schuldsanering (WSNP) aanvragen. De duur van deze regelingen zijn sinds 1 juli 2023 verkort na 18 maanden. Binnen die 18 maanden wordt zoveel mogelijk bijeen gespaard voor de schuldeisers. Wat er na die 18 maanden overblijft wordt kwijtgescholden.

“Het tijdelijk opschorten van het loonbeslag zorgt voor rust en overzicht voor zowel werkgever als werknemer”, vertelt Leon. “De werknemer ontvangt het normale loon en kan voldoen aan de maandelijkse betalingsverplichtingen. Waar nodig wordt hulp ingeschakeld zoals een budgetbeheerder. Leon ziet zelfs nu nog mensen met een restschuld uit de kredietcrisis, zowel ondernemers – ZZP’ers, als particulieren die zoekende zijn naar een oplossing. Te vaak zijn het mensen met een bovengemiddeld inkomen waarvan je denkt, die hebben het goed voor elkaar… “

Hoe zit dat met kosten?

Voor het opschorten van loonbeslag via een gerechtelijke procedure worden de juridische kosten vergoed door de overheid. Wanneer er geen loonbeslag ligt, maar er wel meerdere problemen zijn die voor een werkgever 1 fte of meer in beslag nemen, dan zijn de eventuele kosten voor de werkgever. Door hierin als werkgever te investeren, kan structureel op kosten worden bespaard.

Leon: “De insteek moet altijd zijn dat schulden volledig worden betaald. Helaas zijn er veel schrijnende situaties waarin dat niet lukt. We moeten dan met de schuldeisers in gesprek over een andere oplossing tegen gedeeltelijke kwijting. In 2023 is in 85% van de toegekende voorlopige voorzieningen een geslaagd akkoord met alle schuldeisers, waaronder de beslaglegger. Een mooi bewijs dat met deze procedure zowel de persoon in kwestie als de schuldeisers geholpen zijn!”