VNO-NCW MKB Noord, de Protestantse Kerk Nederland en Welstad onderzoeken in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen hoe we werkgevers en werknemers in Oost- en Midden-Groningen bewust kunnen maken hoe geldzorgen ieder van hen raakt en wat ze hier samen aan zouden kunnen doen. Onder de noemer ‘Door geldzorgen geraakt’, spreken we werkgevers en andere partijen uit de regio. We verzamelen in een serie artikelen de inzichten waarmee we werkgevers en werknemers uit de regio straks kunnen helpen om geldzorgen nog effectiever aan te pakken. Familiebedrijf Hessels Zeefbanden herkent dat sommige werknemers geldzorgen hebben en probeert hen waar mogelijk te ondersteunen.

Financieel directeur Esther Hessels en HR-manager Cindel Hessels weten de signalen van werknemers met geldzorgen ondertussen wel te herkennen. Allereerst zijn er mensen die open vertellen dat ze het niet breed hebben. Daarnaast merken de leidinggevenden ook aan bijvoorbeeld verzuim dat het niet goed met iemand gaat. Verzuim zou een financiële oorzaak kunnen hebben: door geldzorgen kan iemand niet lekker in zijn vel zitten, maar het kan ook gebeuren dat iemand niet naar werk kan komen omdat hij of zij geen geld meer heeft voor vervoer. In uitzonderlijke gevallen komen de leidinggevenden achter de geldzorgen van een medewerker en zorgen dat er een gesprek op gang komt met de HR-afdeling. Vaak ziet HR al dat er beslag wordt gelegd op zijn of haar loon.

Door deze signalen weten Esther en Cindel van een paar medewerkers dat ze het financieel zwaar hebben. Hoewel ze zich als werkgever niet verplicht voelen om te helpen, proberen ze hun werknemers wel zoveel mogelijk te ondersteunen op persoonlijk niveau. Cindel: “Zo lang het te overzien is, willen we graag meedenken over oplossingen. We hebben bijvoorbeeld een keer meegemaakt dat een van onze werknemers de APK van zijn auto niet kon betalen. Zonder APK zou hij niet meer op zijn werk kunnen komen. We hebben toen de APK voorgeschoten, dat was in december, en konden dat toen verrekenen met de winstuitkering in eind december.” Esther vult haar aan: “Er zijn ook twee keren geweest dat we medewerkers geholpen hebben om hun huur te betalen omdat ze anders hun huis uitgezet zouden worden. In een voor hen passende termijn konden ze het geld vervolgens aan ons terugbetalen.”

Op persoonlijk niveau is er dus al veel mogelijk, maar al pratend bedenken de vrouwen nog wat ideeën die ook zouden kunnen worden uitgevoerd. Cindel: “Net zoals sommige bedrijven iedereen een medische check aanbieden zouden bedrijven een financiële check kunnen aanbieden.” Met een dergelijke check krijgen medewerkers een beeld van hun vaste lasten en verbruik, maar de check zou bijvoorbeeld ook moeten weergeven voor welke regelingen en toeslagen iemand  in aanmerking komt. Cindel is er voorstander van om, afhankelijk van het onderwerp, in groepen zaken te bespreken. “Op die manier kunnen ervaringen worden uitgewisseld en gaan geldzaken meer leven. Als ook maar één werknemer daar baat bij heeft, zien wij dat al als winst.”