Oost-Groningen is een regio die met haar actieve inwoners en mooie bedrijven kracht uitstraalt. Waar de nuchtere ‘doe maar gewoon’ mentaliteit heerst en hard werken voorop staat. Toch staat de leefbaarheid in dit gebied onder druk en veel Oost-Groningers worden door geldzorgen geraakt. Reden voor VNO-NCW MKB Noord geweest om samen met Protestantse Kerk Nederland en Welstad in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen het project ‘Door Geldzorgen Geraakt’ te starten.

“We sluiten graag aan en bieden praktische oplossingen omtrent financiële stress bij werknemers.”
Het project richt zich op werkgevers en ondernemers in de regio en heeft als doel werkgevers en werknemers bewust te maken van de problematiek rondom geldzorgen, hoe dit hen raakt en wat ze hier samen aan kunnen doen. Omdat we graag willen aansluiten bij de behoeften en wensen van werkgevers en werknemers, zijn we afgelopen jaar met hen in gesprek gegaan. We wilden inventariseren hoe groot het probleem is, hoe werkgevers met deze problematiek omgaan en of ze weten bij welke organisaties ze hiervoor terecht kunnen. We hebben in eerste instantie vooral geluisterd naar wat er speelt. Om op basis daarvan praktische oplossingen te kunnen bieden, het onderwerp onder de aandacht te brengen en het uit de taboesfeer te halen.

“Werkgevers hebben hart voor hun medewerkers en helpen graag.”
Een ding is zeker, geldzorgen bij medewerkers is helaas een actueel thema. Financiële problemen zijn natuurlijk niet nieuw, maar door de hoge energieprijzen en inflatie krijgen steeds meer mensen, en daarmee ook werkgevers, ermee te maken. Hoe veelvoorkomend het ook is, financiële problemen en geldzorgen zijn nog altijd taboe. Werknemers kloppen vaak pas aan voor hulp als het te laat is, áls ze überhaupt al aankloppen… Uit gesprekken met werkgevers is gebleken dat ze hun personeelsleden graag willen helpen, ze hebben hart voor hun mensen en dat is erg mooi om te zien.

Communiceren vanuit de ervaring, het onderwerp bespreekbaar maken en het taboe doorbreken.”
Nu de behoeftes en ervaringen van ondernemers zijn geïnventariseerd en belangrijke conclusies op een rij zijn gezet, hebben de samenwerkende partijen een plan van aanpak ontwikkeld. De komende maanden gaan we hier actief mee aan de slag. We nodigen onder anderen werkgevers en werknemers met financiële stress uit om hun verhaal te delen. Door te communiceren vanuit de ervaring hopen we verbinding te krijgen, te leren, het onderwerp geldzorgen makkelijker bespreekbaar te maken en dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.

Waarom deze aanpak ook alweer zo waardevol is? Hieronder de feiten op een rij:

  • Financiële stress is een groot (verborgen) leed dat ook jouw medewerkers raakt;
  • 35% van de werknemers heeft moeite met rondkomen, dat geldt dus ook voor jouw medewerkers;
  • Een medewerker met schulden kost een werkgever gemiddeld €13.000,- per jaar;
  • Een medewerker met schulden kent 6 tot 9 dagen meer ziekteverzuim per jaar;
  • De arbeidsproductiviteit van een medewerker met schulden neemt met 20% af;
  • Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat iemand hiervoor hulp zoekt.

Wij zijn op zoek naar werkgevers en werknemers met geldzorgen uit Oost-Groningen die hun verhaal willen delen.”

Ben jij werkgever en heb je ervaring met een medewerker met financiële problemen, of ben jij werknemer met geldzorgen die in gesprek is gegaan met je werkgever en zou je dit willen delen om dit onderwerp ook voor anderen bespreekbaar te maken? Neem dan contact met ons op via pot@vnoncw-mkbnoord.nl of telefoonnummer 050-5343844.

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: de juiste ondersteuning, zo snel mogelijk, op de juiste plek, voor een betere financiële leefbaarheid in Oost-Groningen. Daar kunnen wij bij helpen!