VNO-NCW MKB Noord, de Protestantse Kerk Nederland en Welstad onderzoeken in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen hoe we werkgevers en werknemers in Oost- en Midden-Groningen bewust kunnen maken hoe geldzorgen ieder van hen raakt en wat ze hier samen aan zouden kunnen doen. Onder de noemer ‘Door geldzorgen geraakt’, spreken we werkgevers en andere partijen uit de regio. We verzamelen in een serie artikelen de inzichten waarmee we werkgevers en werknemers uit de regio straks kunnen helpen om geldzorgen nog effectiever aan te pakken.

“Als werknemers met problemen zich op tijd melden, is er veel mogelijk”
Als werknemers van ABS Cilinders met hun financiële problemen, vragen of schulden bij hun werkgever aankloppen, dan is er vaak veel mogelijk. Dat zegt Freddy Teuben, finance operations manager bij het bedrijf in Veendam. “Maar dan moeten ze wel op tijd komen.”

Freddy is het eerste aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon voor de 45 werknemers van het bedrijf. “Ze kunnen met alles bij me terecht”, legt hij uit. “Als ze bijvoorbeeld meer of minder willen werken of een nieuwe uitdaging zoeken, maar ook als ze geen plezier meer hebben in hun werk of met zaken als schulden.”

Taboe
Hij ziet dat de werknemers – die vooral uit de regio komen – te laat aankloppen als er iets aan de hand is, vooral als het om schulden of financiële problemen gaat. “Ze weten dat ze bij me terecht kunnen, maar ze komen er te laat mee”, zegt hij. “Het is echt een taboe, juist als het over de portemonnee gaat.”

Hoewel Freddy snapt dat het lastig is om zoiets te melden, vindt hij het zonde dat zijn werknemers niet eerder komen, want ABS wil graag helpen. “Het probleem van werknemers wordt ook het probleem van de werkgever”, legt hij uit. “Als werknemers financiële problemen hebben, dan slapen ze slechter, hebben ze stress en melden ze zich misschien wel ziek. Het is voor werkgevers makkelijker om mee te denken over oplossingen.”

Op tijd komen kan kosten schelen
Als werknemers op tijd met problemen komen, is er veel mogelijk, volgens Freddy. “Dat kan alleen al ontzettend veel extra kosten schelen van bijvoorbeeld een incassobureau”, begint hij. “Bovendien kunnen we dan nog kijken naar andere oplossingen. We kunnen helpen met de administratie, papierwerk of het overzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Het kan echt meerdere duizenden euro’s schelen voor een werknemers als ze eerder komen.”

Ook het promoten van budgetcoaches, welzijnsorganisaties of bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje kan wat Freddy betreft een oplossing zijn, mits die instanties laagdrempelig zijn.

Dwingen wil en kan hij zijn werknemers in elk geval niet, maar hij hoopt ze wel te kunnen motiveren om aan te kloppen als het nodig is. “Het wordt er met de huidige inflatie en gasprijzen allemaal niet makkelijker op, dus ik hoop vooral dat ze weten dat de deur naar de werkgever altijd open staat, en dat je het beter samen kan oplossen.”