VNO-NCW MKB Noord, de Protestantse Kerk Nederland en Welstad onderzoeken in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen hoe we werkgevers en werknemers in Oost- en Midden-Groningen bewust kunnen maken hoe geldzorgen ieder van hen raakt en wat ze hier samen aan zouden kunnen doen. Onder de noemer ‘Door geldzorgen geraakt’, spreken we werkgevers en andere partijen uit de regio. We verzamelen in een serie artikelen de inzichten waarmee we werkgevers en werknemers uit de regio straks kunnen helpen om geldzorgen nog effectiever aan te pakken.

Bij sociaal werkbedrijf Wedeka zijn schulden geen taboe.
Je hoeft Antje van Niejenhuis van sociaal werkbedrijf Wedeka niet te vertellen dat veel mensen financiële problemen hebben. “Het zou me niet verbazen als een derde van onze medewerkers hiermee te maken heeft. Ik verwacht dat dit door de oplopende energieprijzen alleen nog maar erger wordt.”

“Schulden zijn bij ons geen taboe”, vertelt van Niejenhuis. De HR-medewerkers en leidinggevenden van Wedeka zijn vaak goed op de hoogte van wat er speelt bij werknemers. “Wij hebben een dusdanige vertrouwensband dat we mensen kunnen helpen. We kennen onze medewerkers goed en herkennen de signalen.”

Dat helpen gaat bij Wedeka soms best ver. “Ons doel is dat het goed gaat met de mensen die hier werken. Dat gaat verder dan werk. Het moet thuis ook goed zijn. Mensen moeten weerbaar zijn, voor zichzelf opkomen, dingen durven vragen. Wij hebben een ander belang dan de gemiddelde werkgever. De menselijke maat is bij ons leidend.”

 

“Iemand die uit huis wordt gezet, kan niet goed functioneren”
Hoewel Wedeka de weg in hulpverleningsland goed weet te vinden, zijn er nog behoorlijk wat belemmeringen waar ze tegenaan lopen. Digitalisering bijvoorbeeld. “Sommige organisaties zijn alleen digitaal bereikbaar. Voor kwetsbare mensen kan het heel lastig zijn om de overheid of het UWV te bereiken voor het aanvragen van een uitkering, toeslag of de afhandeling van een boete.”

Van Niejenhuis zou het goed vinden als er een duidelijk overzicht van organisaties komt die een rol vervullen bij armoede. Zodat niet alleen zijzelf, maar ook andere werkgevers goed kunnen doorverwijzen. Signalering van financiële problemen is volgens haar een belangrijke taak van werkgevers. “Iemand die uit huis wordt gezet, kan niet goed functioneren want deze problemen vragen alle aandacht. Werkgevers moeten wel wat doen, omdat het anders leidt tot verzuim.”

 

Stapje extra
Bij Wedeka worden mensen nog net een stapje extra geholpen. Indien nodig worden bedragen ingehouden op het loon waarmee rekeningen van werknemers rechtstreeks betaald worden. Soms geven ze een voorschot. Momenteel attenderen ze werknemers op de mogelijkheden van energietoeslagen. Zijn de persoonlijke problemen te groot dan probeert Wedeka zo goed mogelijk door te verwijzen.

“Helaas ontbreken de middelen, maar eigenlijk zouden we wel meer willen doen”, vertelt Van Niejenhuis. “Ik vind commerciële financiële ondersteuning soms best wel prijzig. Wij kunnen de lichtere zorg prima op ons nemen. Maar voor gerichtere financiële begeleiding zou het ideaal zijn als we hier iemand voor in dienst zouden kunnen nemen.”

 

Energiedrama
De huidige prijsverhogingen baren Van Niejenhuis zorgen. Er wordt veel over gepraat op de werkvloer. “Voor mensen met weinig geld is dit echt een drama. De schrik zit er goed in. De rekening schiet soms met honderden euro’s omhoog. Ik verwacht hier het komende half jaar veel ellende van.”

“Weet je wat het is?”, vertelt Van Niejenhuis. “Veel van onze medewerkers hebben een laag inkomen. Ondertussen stijgen de kosten. Van mensen in armoede wordt soms gedacht dat ze de zaken maar anders moeten aanpakken. Maar soms valt er niets meer te kiezen als het om inkomsten en uitgaven gaat. Een belangrijk onderdeel van ons werk is dat wij oog hebben voor de mens achter de werknemer. Door ons contact met de medewerkers kunnen wij ze proberen op weg te helpen om problemen te voorkomen of een uitweg te vinden.”