Werkgevers krijgen steeds vaker te maken met medewerkers met financiële problemen. Een zorgelijke ontwikkeling, waar je wat mee moet – én kunt. Misschien ben je al snel geneigd om het zelf op te pakken, maar je kunt je afvragen of dat wel zo handig is…

Een werknemer met geldzorgen zal niet snel bij zijn of haar leidinggevende aankloppen. De schaamte wint het vaak van het in gesprek gaan over het probleem. Als een werknemer te maken heeft met financiële problemen of ernstige schulden, heeft dit doorgaans gevolgen voor de prestaties op het werk. Dit kan resulteren in fouten maken of regelmatig afwezig zijn wegens ziekte. Signalen zoals concentratieproblemen, stress, frequente afwezigheid, het regelmatig vragen om een voorschot, lening of loonbeslag kunnen wijzen op financiële moeilijkheden. Dan zul je daar als werkgever iets mee moeten. Je wilt vanuit goed leiderschap helpen, maar je weet niet precies hoe…

Weet dan dat er instanties en organisaties gespecialiseerd zijn in de problematiek rond geldzorgen en schulden bij werknemers. Hoe eerder je hulp inschakelt, hoe beter.

Een professionele partij met veel kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening is De Bewindvoerster in Veendam, gerund door Lando Tuinstra en Harmen Wubs. Hier weten ze precies hoe je financiële problemen aan moet pakken, maar ook wíé en vooral hóe je schuldeisers moet benaderen. Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor zijn geldzaken kan zorgen (bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke problemen) of schulden heeft, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die vervolgens de geldzaken beheert. Op die manier helpt De Bewindvoerster medewerkers in Noord-Nederland. Zo kan er een inloopspreekuur op locatie ingezet worden, medewerkers kunnen dan – tijdens werktijd – even binnenlopen voor tips en advies. Maar ook een telefonisch spreekuur behoort tot de mogelijkheden. Soms hebben mensen genoeg aan tips en advies, maar het is ook mogelijk dat er meer ondersteuning nodig is. Dan biedt De Bewindvoerster speciale trajecten waarbij er één op één met de medewerker naar een oplossing wordt gezocht.

Voor werkgevers die vragen hebben over werknemers met financiële problemen kunnen zij terecht bij Volkskredietbank (VKB), gevestigd in de gemeenten Eemsdelta – Het Hogeland – Oldambt – Pekela en Veendam en de GKB voor inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. Hoewel de werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar situatie, kun je als leidinggevende ook zeker een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde. Financieel gezond zijn, worden en blijven. Daar zetten zij zich voor in. Door telefonische spreekuren en (inloop)spreekuren.

Er zijn in Oost-Groningen ook nog andere partijen waar je als werkgever terecht kunt voor hulp en advies bij medewerkers met geldzorgen en schulden:

Sociaal werk biedt ondersteuning en heeft ervaring met het oplossen van geldproblemen. Financiële problemen kunnen veel invloed hebben op andere levensterreinen, daar kan een sociaal werker bij helpen. Door bijvoorbeeld in te schatten hoe groot het probleem is en of eventuele schuldhulpverlening noodzakelijk is.
Soms helpt het een werknemer al dat er inzicht en overzicht geboden wordt en betalingsregelingen in gang gezet worden. Wanneer schulden complexer zijn, dan zijn er korte lijntjes met organisaties die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening. Uiteindelijk doel is dat jij je administratie weer op orde krijgt en leert hoe je zelfstandig je inkomsten en uitgaven kunt beheren. De Sociaal werk organisaties zijn: Gemeente Stadskanaal: Welstad, Gemeente Midden-Groningen: Kwartier Zorg en Welzijn, Gemeente Pekela: De Badde. Gemeente Westerwolde: Welzijn Westerwolde, Gemeente Veendam: De Basis en Gemeente Oldambt: Sociaal Werk Oldambt.

SchuldHulpMaatje, actief  in verschillende gemeenten, is een initiatief van samenwerkende Kerken de Stichting Azzur, Het Leger des Heils en de Stichting Schienvat en Neon. Schuldhulpmaatje biedt betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden en het is gratis. Iedere inwoner kan hulp krijgen bij financiële problemen van één van de opgeleide maatjes, maar zelfredzaamheid staat daarbij centraal.

Humanitas is een ideële organisatie die opkomt voor een samenleving waarin mensen actief vorm aan hun eigen leven geven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van- mens- tot- mens. Hier kun je terecht voor tijdelijke ondersteuning, door vrijwilligers die hulp bieden bij het op orde brengen van de financiën en administratie. Humanitas is actief in Stadskanaal, Westerwolde, Oldambt, Veendam & Pekela.

Een medewerker met geldzorgen kun je helpen door hulp in te schakelen, dit hoef je als werkgever niet alleen op te lossen. Zet de eerste stap door het onderwerp geldzorgen bespreekbaar te maken en schakel hulp in om verder te komen, daarmee help je jouw medewerker en beperk of voorkom je grotere problemen.