Projectomschrijving

Energiecoaches worden opgeleid om op een laagdrempelige manier inwoners te helpen bij energiebesparing. Dit is de eerste stap in een proces om te komen tot verduurzaming van de woning. De komende maanden werken we een plan uit hoe de energiecoaches opgeleid kunnen worden. We willen hierbij samenwerken met de werkleerbedrijven, om juist inwoners vanuit de participatiewet de stap richting energiecoach te kunnen laten maken. Het doel is om voor de zomer 2021 in alle deelnemende gemeenten 3 of 4 energiecoaches te hebben opgeleid. De inzet van energiecoaches zal onderdeel worden van een bredere aanpak van de energetische kwaliteit van particuliere woningen.