Harm-Arend Meijer

Woonomgeving: Een echte ‘Schansker’ aan het woord over de GGA in zijn dorp

Harm-Arend Meijer is secretaris van Dorpsbelangen en wil er alles aan doen om het dorp weer te laten groeien en bloeien. Vanaf dag 1 is hij dan ook nauw betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak in Bad Nieuweschans. “Dit willen we al jaren aanpakken, met name het wonen. De jeugd heeft nu geen kans om hier te blijven of terug te keren als zij een gezin willen stichten, omdat er 0,0 woningen beschikbaar zijn. En door de huidige huizenmarkt is het ook nog eens onbetaalbaar geworden om hier een woning te kopen als starter. Het is tijd dat we de achteruitgang tot stilstand brengen en als dorp vooruit gaan naar een beter niveau. Ik weet zeker dat het gaat lukken met de gebiedsgerichte aanpak.’’

 

Harm-Arend Meijer: “Ik heb goede hoop en verwacht heel veel van dit project.”

 

Naast Dorpsbelangen is Harm-Arend een fanatiek lid van verschillende verenigingen. “Ik ben hier geboren en getogen. In de jaren ‘90 hadden we een bloeiend verenigingsleven. Er wordt nog steeds veel georganiseerd, maar we moeten vechten voor het voortbestaan en het in stand houden. Om Bad Nieuweschans weer leefbaar en aantrekkelijk te maken.’’
De kracht van Bad Nieuweschans is volgens Harm-Arend de samenhorigheid en dat de ‘Schanskers’ goed kunnen samenwerken. Vol trots licht hij dit toe: “Afgelopen jaar hebben we financiële steun gekregen voor de renovatie van onze voetbalclub en de camping. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat het geld goed besteed werd. Dat is een heerlijk gevoel. Ik hoop dat we nu ook weer de handen op elkaar krijgen en alle neuzen dezelfde kant op. Voor de jeugd, voor de oudere generatie en voor de toekomst van ons dorp. Ik heb goede hoop en verwacht heel veel van dit project!’’

 

Bad Nieuwescha