De Regio Deal Oost-Groningen is nu twee jaar onderweg. Na een soms wat moeizame start vanwege de Corona-maatregelen is de uitvoering nu vol op stoom. Binnen de pijlers leren, werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving lopen veel projecten die allen bijdragen aan het versterken van de brede welvaart in de regio. In een tweedaags programma liet de Regio Deal Oost-Groningen zien waar het voor staat: werken aan gelijke kansen voor alle Oost-Groningers.

Tweedaagse bijeenkomst Regio Deal Oost-Groningen.
Verschillende betrokken organisaties lieten hun projecten zien en gingen daarover met elkaar in gesprek. Daarbij lag de aandacht niet alleen op de behaalde resultaten, maar werd vooral de brug geslagen naar de opgave die nog voor ons ligt.

Het programma bestond uit twee volle dagen. Op donderdag wandelden en reden veertig bestuurders vanuit rijk en regio door Oost-Groningen. Verschillende projecten kwamen aan bod en gaven aanleiding voor goede gesprekken. We reden door de veenkoloniën, wandelden door gebiedsgerichte aanpak in Veendam Noordwest en aten een gezonde lunch bij de Verrijkte Schooldag. We gingen in gesprek met jouwbespaarcoach, route Rubicon en De Boeg, kregen quizvragen bij de Aanpakkers en werden meegenomen in de innovaties van Makeport Mercurius en Innovatiehub Oost-Groningen. In de getransformeerde tramwerkplaats in Winschoten inspireerde cultuurhistoricus Sanne Meijer ons met een prachtig verhaal over de Oost-Groninger pioniersgeest.     

Pionieren, samenwerken, aanpakken en doorzetten.
Op vrijdag was Makeport Mercurius het perfecte decor voor een mooie bijeenkomst met meer dan zeventig partners en stakeholders. De herbestemming van deze voormalige Philipsfabriek staat symbool voor de aanpak in de Regio Deal: pionieren, samenwerken, aanpakken en doorzetten. Het programma startte plenair in de fantastische oude fabriekshal. Onder leiding van de onderzoekers van Aletta Advies gingen we met elkaar in gesprek over de resultaten van de jaarlijkse enquête onder partners en stakeholders: hoe draagt de Regio Deal bij aan effectieve en innovatieve samenwerking? Hoe staat het met het eigenaarschap en draagvlak bij de betrokken organisaties? En met onze trots en het imago van Oost-Groningen? Na het plenaire deel waren er verschillende excursies naar projecten en deelsessies waar we met elkaar in gesprek gingen over de opgave die de komende jaren nog voor ons ligt.

Programmamanager Tijmen Hordijk kijkt tevreden terug op de tweedaagse. “We werken in Oost-Groningen aan brede welvaart. Dat begint bij gelijke kansen voor iedereen. We doen mooie projecten en de Regio Deal helpt daarbij. Maar we zijn na vier jaar Regio Deal nog niet klaar. De opgave is groot en de samenwerking en investering blijft de komende jaren hard nodig. Ik denk dat we dat deze twee dagen heel goed hebben laten zien aan onze bezoekers uit Den Haag en uit de regio en kijk met veel zin en vertrouwen uit naar de komende jaren.”