Tijd voor Toekomst

Tijd voor Toekomst - De verrijkte schooldag en meer

De Pijler Gezondheid gaat zich de komende tijd toeleggen op een vijftal projecten:

– het aanleggen van een dekkend AED netwerk:
De uitgestrektheid van het landelijk gebied van Oost-Groningen maakt het soms onmogelijk om tijdig met een ambulance ter plaatse te zijn. Een dekkend AED netwerk kan de nodige bereikbare zorg bieden.
– het positioneren van een ondersteuner sociaal domein in de huisartsenzorg:
Inwoners met levensstijl gerelateerde klachten kunnen beter geholpen worden als er oog is voor de maatschappelijke achtergrond van hun klachten.
– het systemisch verbinden van het sociaal domein met het medisch domein:
Bij inwoners met levensstijl gerelateerde klachten kan een ICT verbinding tussen de systemen zorgen voor een betere verwijsfunctie.
– het ondersteunen van JOGG gemeenten:
De gemeenten Westerwolde en Veendam worden financieel ondersteund bij het aanstellen van JOGG regisseurs die de gemeenten helpen bij het vormgeven van een activiteitenprogramma voor jongeren.
– Tijd voor Toekomst, een verrijkte schooldag in het basisonderwijs.

Tijd voor Toekomst, een verrijkte schooldag in het basisonderwijs
Met het project Tijd voor Toekomst – een verrijkte schooldag hebben we aandacht voor de ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Onderzoeken laten zien dat de kansenongelijkheid tussen kinderen ook buiten schooltijd toeneemt. Kinderen die niet worden voorgelezen, niet sporten, minder gezond eten, en die geen cultuur opsnuiven worden minder gestimuleerd in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Met de verrijkte schooldag willen we dat scenario doorbreken, en kinderen zicht geven op een betere toekomst. Daarbij speelt maatwerk een grote rol. Op iedere school wordt met kinderen, ouders en andere betrokkenen bepaalt welk aanbod aan sport, muziek, theater en kooklessen het beste past.

Akkoord voor kinderen van 0-18 jaar
Daarbij zien we dat ook de landelijke politiek het belang van een verrijkte schooldag onderstreept. In het nieuwe regeerakkoord is het plan opgenomen om ieder kind van 0-18 jaar een rijke schooldag aan te bieden. Op 17 februari is er een digitaal werkbezoek van het ministerie van OCenW aan de Regio Deal Oost-Groningen.