Alex Schepel, docent op de opleiding en ervaringsdeskundige

Opleiding Sterk uit Armoede

In het voorjaar 2021 heeft Sterk uit Armoede een projectplan ingediend bij Regio Deal Oost-Groningen om de leefbaarheid van mensen in generatiearmoede te verbeteren. Om deze cirkel van armoede in gezinnen te doorbreken, leidt Sterk uit Armoede mensen op tot ervaringsdeskundige.

Ervaringskennis
Deze deskundigheid is zeer helpend om de kloof tussen de systemen van instanties en de leefwereld van mensen te overbruggen. Ervaringskennis wordt tegenwoordig gezien als derde kennisbron en onmisbaar in het oplossen van sociale vraagstukken. Dat betekent dat afgestudeerden toegang hebben tot de arbeidsmarkt en aan de slag gaan als ervaringswerker. Meedoen en een inkomen verwerven, zorgt er mede voor dat mensen uit de armoede komen. Dankzij de financiële middelen van Regio Deal Oost-Groningen worden dit schooljaar veertien mensen opgeleid tot ervaringswerker.

Patronen zichtbaar maken en doorbreken
Doordat men is opgegroeid in generationele armoede, zijn er bij veel mensen zichtbare en onzichtbare patronen en mechanismen ontstaan. Deze mechanismen hebben ervoor gezorgd dat men bijvoorbeeld in de (financiële)problemen is geraakt of dat men keuzes heeft gemaakt die door de buitenwereld vaak werden veroordeeld. Door aan de slag te gaan met het levensverhaal worden deze patronen zichtbaar en worden ze doorbroken.

Toekomstvisie
Het resultaat hiervan is dat men anders in het leven gaat staan. Tijdens de opleiding leren mensen hun eigen kracht en kwaliteiten te zien. Door mensen hun eigen kracht te laten ontwikkelen en te laten voelen, zie je het resultaat niet alleen bij de persoon zelf maar binnen het hele gezin. Ze zien weer een toekomst, omdat de cirkel doorbroken is. Men wordt actiever in het zoeken en vinden van werk, omdat ze in hun kracht staan en in zichzelf geloven. Eigenlijk krijgt één persoon een opleiding en je verandert hiermee een heel gezin, waardoor je een definitief resultaat van verandering te weeg brengt.

Naast het persoonlijk ontwikkeltraject wordt er gewerkt vanuit de kloventheorie en aan 21eeuwse werknemersvaardigheden. De trainers bestaan voornamelijk uit professionele ervaringswerkers aangevuld met docenten van ROC de Friese poort. Meer weten kijk hier voor meer informatie.

 

Alex Schepel, docent op de opleiding en ervaringsdeskundige
Alex Schepel, docent op de opleiding en ervaringsdeskundige