Onderzoek naar De Boeg

In opdracht van de Regio Deal deed het CAB een onderzoek naar de voortijdig schoolverlaters die deelnemen aan onderwijstraject De Boeg, een speciale route die het Noorderpoort heeft ontwikkeld voor de groep jongeren met een (zware) rugzak. Wat deden deze jongeren voordat ze bij De Boeg terecht kwamen? Hadden we (onderwijs, gemeente en maatschappelijke organisaties) deze groep eerder kunnen helpen? Hoe kan het dat deze vorm van onderwijs wel lukt?

 

Bijeenkomst
Het leverde een portret op van de studenten, waarbij de studenten zelf een actieve rol hadden. Met dit portret als startpunt vond op 9 september een bijeenkomst plaats met de initiatiefnemers, docenten, beleidsmedewerkers, bestuurders en onderzoekers. In deze bijeenkomst spraken zij met elkaar over de ervaringen, de succesfactoren en de mogelijkheden om de ervaringen om te zetten in afspraken en acties.

 

Vervolgstappen
Hieruit zijn concrete vervolgstappen en aanbevelingen ontstaan. “We willen dit onderwijsconcept borgen en continueren, dit o.a. door het effect zichtbaar te maken voor de verschillende partners. Daarnaast willen we de nazorg voor de studenten goed regelen. We willen de succesfactoren, zoals oordeelvrij omgaan met de studenten, persoonlijke aandacht, het bieden van een veilige omgeving en geven van onderwijs in kleine groepen, implementeren in het reguliere onderwijs.”