Kennisuitwisseling over gebiedsgerichte aanpak

Op 25 januari hebben we tijdens het congres ‘Samen voor Krachtige Regio’s’ samen met de Regio Deals Rotterdam Zuid, ZaanIJ en Parkstad Limburg een webinar gegeven over gebiedsgerichte aanpakken. De geleerde lessen (tot nu toe) binnen de gebiedsgerichte aanpakken zijn gedeeld met het hele land. Er is gesproken over hoe je een gebiedsgerichte aanpak opzet, welke interventies wel en niet helpen en wie heb je nodig hebt voor het opzetten van een dergelijke aanpak. Mathijs Uyterlinde (Platform 31) ziet vier gebieden met een opeenstapeling van problematieken. Hij trekt een vijftal lessen uit deze aanpakken:

 

  1. De bewoner moet centraal staan. In de aanpak van de wijk, doe je het voor de mensen die wonen en werken in de wijk. Het is belangrijk om de bewoner niet te vergeten, omdat we vaak vanuit onze beleidswereld denken. Vier successen met bewoners, maar communiceer ook als er niks te vertellen valt.
  2. De aanpak moet fysiek én sociaal. De gebieden waarin een Regio Deal wordt uitgevoerd, hebben vaak meerdere sociale problemen. Fysieke investeringen zijn essentieel om echt het verschil te maken. Het is belangrijk om fysieke investeringen te zien als middel en niet als doel.
  3. Geef de aanpak vorm via drie pijlers: investeringen om de sociale basis op orde te krijgen, investeringen in sociale stijging (onderwijs, werk, passende woningen) en investeringen in sociale herovering (goed bedrag bevorderen).
  4. Er is een lange adem nodig. Dat is iets dat ingewikkeld is en in Nederland niet gebruikelijk is. Het is daarbij belangrijk dat je wendbaar bent in de aanpak.
  5. Zet de sterkste troepen in bij de meest gecompliceerde gebieden. We moeten voorbij het ‘gelijkheidsdenken’. Om stappen te zetten moet je het verschil durven maken en dat betekent dat je moet kiezen voor gebieden.