Eerste monitor verschenen

We willen met de Regio Deal op korte termijn de juiste dingen doen en ook op de langere termijn bijdragen aan het verbeteren van de brede welvaart en de samenwerking. Om hier zicht op te houden, laten we ons programma en de samenwerking monitoren door Aletta advies en Sociaal Planbureau Groningen. De monitor start met een nulmeting, die bestaat uit inhoudelijke indicatoren en een procesevaluatie onder partners en stakeholders. De nulmeting vind je hier.