Een 360 graden blik op de arbeidsmarkt voor studenten en werkzoekenden

“Ik voel me wat onzeker in het nieuwe land, maar dankzij de professionele trajectbegeleiders van de CV Boost wordt mijn enthousiasme gewekt”. Deze enthousiaste reactie is van één van de twintig deelnemers aan de CV Boost training van de Regio Deal Oost-Groningen. De CV Boost is een intensieve kennismaking met werken over de grens voor werkzoekenden en werkenden die hun loopbaan een extra zetje willen geven. Het is echt een feit dat de spelregels op de werkplek in Duitsland anders zijn dan aan onze kant van de grens. Acht weken lang verdiepen de deelnemers aan de CV Boost zich hierin in wekelijkse sessies van enkele uren.

Letterlijk en figuurlijk de grenzen verleggen
De cursisten zijn niet alleen enthousiast over de kennis die ze verwerven, ze zijn ook blij met de versterking van hun netwerk. Dat is niet alleen waardevol als je op zoek bent naar een nieuwe job, maar ook als je in je huidige baan over de grens wilt samenwerken. “Super leuk om mensen te leren kennen van over de grens, het is een enorm diverse groep waarmee ik zeker contact wil blijven houden” zegt één van de deelnemers aan de CV Boost die in het dagelijkse leven trainee is bij een overheid in de regio Oost-Groningen.

EDRiT heeft als thema transitie
De CV Boost is onderdeel van het project EDRiT: voedingsbodem voor duurzame transitie. Dit project past bij de ambitie van Regio Deal om doorstroming op de arbeidsmarkt te bevorderen, ook over de grens. Met steun van Regio Deal wordt de Innovatiewerkplaats EDRiT ontwikkeld tot een plek waar regionale onderwijs- en kennisinstellingen met de regio samenwerken en kennisdeling en onderzoek plaatsvindt rond het thema transitie. En dat is natuurlijk mensenwerk: studenten en werkzoekenden van beide kanten van de grens maken kennis met de interessante projecten en uitdagingen die onze regio te bieden heeft op het gebied van energietransitie, krimp, economie en samenleving. Medewerkers van overheden en bedrijven bespreken hier kennisvragen op het gebied van transitievraagstukken. IWP Manager Charlotte Hidding: “Zo leren de studenten en werkzoekenden dat je voor een interessante loopbaan niet naar Amsterdam of Berlijn hoeft af te reizen”. De IWP EDRiT draagt er zo aan bij dat regionaal talent beschikbaar blijft voor de regionale arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt Noord
In 2017 is de Innovatiewerkplaats EDRiT gestart met steun van de Eems Dollard Regio en het Interreg-project Arbeidsmarkt Noord als een initiatief van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool. De Innovatiewerkplaats heeft enkele jaren gewerkt binnen het partnership van het Arbeidsmarkt Noord-project Grenzenlo(o)s Talent! In dit project droegen verschillende regiopartijen bij aan de Innovatiewerkplaats – de Duitse Landkreis Leer, het sociaal ontwikkelbedrijf Afeer, de RUG, de Hochschule Emden/Leer en de International Business School van de Hanzehogeschool die de CV Boost ontwikkelde in samenwerking met de IWP EDRiT en de project­partners.

Een betere samenwerking met regionale netwerken
Nu in 2022 is het tijd voor de Innovatiewerkplaats om met steun van Regio Deal de vleugels uit te slaan. Het projectvoorstel zet een flinke ambitie neer. Versterking van de verbinding met de regio en een betere samenwerking met regionale netwerken van overheden en bedrijven staan centraal. De regionale inbedding wordt verder versterkt door activiteiten voor studenten en werkzoekenden uit de regio. De CV Boost is hiervan een voorbeeld. De IWP gaat ook studenten en werkzoekenden helpen die aan de andere kant van de grens een stage willen lopen of werkervaring willen opdoen. Zo wil de IWP EDRiT een duurzame voorziening worden in de grensregio. Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt: Het is goed dat Regio Deal investeert in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Juist nu het er op lijkt dat we de Coronabeperkingen achter ons kunnen laten, is het belangrijk dat we niet met de rug naar de grens gaan staan. Dat kunnen we ons als grensregio en als grensgemeente niet veroorloven. Een 360 graden blik op alle kansen die de regio te bieden heeft is belangrijk. Goed dat de IWP EDRiT daaraan bijdraagt.

Meer weten?
Meer informatie over IWP EDRiT: ga naar de website van IWP EDRiT https://grenzenloos-edr.nl/ of neem contact op met Charlotte Hidding via info@grenzenloos-edr.nl. Meer informatie over Arbeidsmarkt Noord en Grenzenlo(o)s Talent!: ga naar de website van de Eems Dollard Regio https://www.arbeidsmarkt-noord.eu/bouwstenen/grenzenlo-o-s-talent/