Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal maakt werk van de buurt!

Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal werkt aan een beter en mooier dorp. Dorpsbewoners beheren samen met maatschappelijke organisaties, vereniging en bedrijven projecten in de buurt. Met als doel het dorp leefbaar te houden en mensen toekomstkansen te geven. Wat heeft het dorp nodig? Welke mensen kunnen hulp gebruiken? Wat maakt het wonen in Musselkanaal nog prettiger? De antwoorden op deze vragen zouden zo een start zijn van een briljant idee dat bijdraagt aan een betere toekomst voor Musselkanaal!

Zo zijn er al diverse ideeën verzameld, maar men blijft doordenken! Het Dorpsbedrijf verkent bijvoorbeeld kansen binnen de energietransitie. Ze leidt een aantal energiecoaches op die bewoners kunnen voorlichten op gebied van energiebesparing. Daarnaast is er een idee dat het Dorpsbedrijf iets zou kunnen betekenen op gebied van nieuws bijvoorbeeld door het uitbrengen van een dorpskrant.

Regio Deal Oost-Groningen:

Het kernteam van Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal is dan ook ontzettend blij dat er vanuit Regio Deal Oost-Groningen een subsidie heeft gekregen om deze mooie ideeën tot leven te wekken. Ze kunnen na de opstart in 2021 verder met de opbouw en uitbreiding van het Dorpsbedrijf. Het Dorpsbedrijf kan hiermee een stevige basis leggen om de diverse plannen tot uitvoering te brengen, hiermee de continuïteit te waarborgen en te zorgen voor verankering van deze sociale onderneming in het dorp Musselkanaal.

Actieplan:

Momenteel wordt er gewerkt aan een actieplan voor de komende twee jaar. De organisatie gaat bestaan uit het bestuur van stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en een uitvoerend kernteam. De pijlers waarmee het Dorpsbedrijf gaat werken, zijn:

  • Arbeidsparticipatie/re-integratie
  • Buurtondernemerschap
  • Energietransitie

Dorpsgilde:

Een belangrijke ‘motor’ van het Dorpsbedrijf is het Dorpsgilde, de klusgroep van het Dorpsbedrijf. In deze groep werken diverse soorten mensen samen. Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners van Musselkanaal die graag vrijwilligerswerk willen doen en bewoners van het asielzoekerscentrum. Het Dorpsgilde helpt mensen om op een laagdrempelige manier te participeren in de maatschappij door middel van werk. De openbare ruimte (collectieve ruimte genoemd), is vanwege de vele soorten werkzaamheden zeer geschikt voor het aanleren van diverse vaardigheden, zowel fysiek, sociaal als mentaal.

Het Dorpsbedrijf gaat met het Dorpsgilde verschillende klussen in de buurt uitvoeren. Denk hierbij aan het onderhouden van een tuintje, snoeiwerkzaamheden in de buurt of ondersteuning bij evenementen in het centrum. Er zijn nog talloze andere klussen te bedenken. Het Dorpsbedrijf hoopt dat er ideeën voor klussen vanuit het dorp gaan komen. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld de gemeente of maatschappelijke organisaties zij zijn maar ook bewoners of bedrijven. Inmiddels heeft het Dorpsbedrijf al klussen van allerhande bewoners vanuit de ondernemersvereniging en een grote onderhoudsopdracht vanuit de gemeente Stadskanaal voor de openbare ruimte in de Florawijk.

Wat levert dit uiteindelijk op?
Ten eerste verkleint op deze manier de afstand van de deelnemers tot de arbeidsmarkt waardoor de kans op een baan veel groter is. Ten tweede brengt het Musselkanaal een mooiere en betere buurt. Ten derde verdient het Dorpsbedrijf wat geld om te kunnen besteden aan andere zaken die de leefbaarheid van Musselkanaal ten goede komen.

Met de financiële bijdrage heeft Regiodeal Oost-Groningen een groot vertrouwen uitgesproken in de plannen van het Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal en het Dorpsbedrijf ziet deze stimulans als een grote drijfveer voor het kunnen uitvoeren van de plannen!