Klik hier voor de PDF met klikbare QR-codes.
Inbegrepen bewonersverhalen:
Familie de Haas
Harry Stel
Renzo Mersman
Familie Kanter