Projectomschrijving

Wij willen in het Ommelander Ziekenhuis (OZG) de OZG Leefstijlwijzer opzetten. Op deze manier willen wij patiënten, begeleiders, bezoekers en medewerkers van het OZG bewust maken van een gezonde leefstijl. De adviseur van de Leefstijlwijzer helpt de deelnemer bij het maken van gezonde keuzes die van invloed kunnen zijn op zijn of haar gezondheid, herstel van een operatie of tijdens het ziekteproces. De Leefstijlwijzer staat op een centrale plek in het OZG en verstrekt laagdrempelig, vrijblijvend, en vrijwillig advies. Het advies kan de deelnemer meenemen naar zijn of haar huisarts of behandelaar voor verdere leefstijlbegeleiding. De digitale leefstijlwijzer dient als basis voor een Leefstijl poli waarin leefstijl bevordering als regulier aanbod wordt georganiseerd in de zorgketen.