Privacybeleid

Wie zijn we?

https://regiodealoostgroningen.nl is een site van de Regio Deal Oost-Groningen en wordt beheerd door het programmabureau Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen. Het programmabureau Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP) is een samenwerkingsverband tussen provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen,  gemeente Oldambt, gemeente Pekela, gemeente Stadskanaal, gemeente Veendam, gemeente Westerwolde, woningcorporaties en zorgpartijen. Met regionale afspraken over de woningmarkt en een uitvoeringsprogramma (de menukaart) werkt het RWLP aan de doelstelling: een mooie woon- en leefomgeving voor alle Oost-Groningers.

Persoonlijke gegevens

Het programmabureau RWLP hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom willen zij uw privacy bij het gebruik van deze website en diensten zo goed mogelijk beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Verzamelen van gegevens

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor de periode die nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens, omdat wij graag uw vraag beantwoorden.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Deze gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief. Voor het vesturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het mailprogramma MailChimp.

Cookies

Op deze website wordt alleen gebruik gemaakt van noodzakelijke cookies om er voor te zorgen dat de website goed functioneert.

Verwerking van gegevens

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring is beschreven. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Websites van derden

Op deze website vind u hyperlinks naar externe websites die niet horen bij het domein regiodealoostgroningen.nl. Het programmabureau RWLP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dit is mogelijk na een verzoek per e-mail regiodealoostgroningen@rwlp.nl.  U heeft tevens het recht om te verzoeken de gegevens te laten aanpassen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

U heeft het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het RWLP behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over de waarborging van uw privacy? Dan kunt u bij het projectteam terecht via regiodealoostgroningen@rwlp.nl.

Proclaimer

Het RWLP is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist en actueel te houden. Als u vragen heeft of u komt informatie tegen die niet (meer) correct of toegankelijk is, mail naar regiodealoostrgoningen@rwlp.nl